Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Forskingsprisen i Helse Vest gjekk i år til forskingsmiljøet «Gynekologisk kreftforskingsgruppe» ved KK som er leia av CCBIO PI Helga B. Salvesen. Forskingsgruppa står bak banebrytande forsking på livmorhalskreft. Innovasjonsprisen gjekk til James Lorens ved BerGenBio og UiB, også CCBIO PI, for å utvikle og betre behandlinga av brystkreft.
Kanskje vi skulle vedta frister på forløpstider for byråkratiske prosesser i Helse-Norge, sier CCBIO leder Lars A. Akslen, med tanke på tiden det tar nye effektive medisiner å bli godkjent for bruk i Norge.
Hvis begge foreldrene er gamle, øker risikoen leppespalter blant barna, men ikke hvis kun en av foreldrene er over 31 år (mødre) eller 34 år (fedre).
Prevalensen av alvorlige medfødte hjertefeil er høyere blant nyfødte barn etter svangerskap der mor hadde preeklampsi, særlig for preeklampsi som ble diagnostisert før svangerskapsuke 34.
Forskerskolen for helse og omsorg i kommunehelsetjenesten vil koordineres av UiO, men IGS ved Berit Rokne og Eva Gjengedal er med som samarbeidspartner.
Fra 28. september til 9. oktober var KGJN vert for det første forskerkurset i det nye H2020-finansierte prosjektet "MiND". Prosjektet fokuserer på ADHD og autisme (ASD).
Det mener professor emeritus ved Senter for internasjonal helse, Gunnar Kvåle i sin BT kronikk.
Professor Torvid Kiserud (Klinisk institutt 2) fikk nylig overrakt en av de høyeste utmerkelsene innen fagfeltet ultralyd i obstetrikk og gynekologi.
Jusstudenter fra UiB er TVEPSere for første gang. I BT kan vi lese om deres erfaringer.
Håkon Hofstad disputerte 2. november 2015 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: “Early Supported Discharge after stroke in Bergen. Effects on functional outcome and outcome predictors studied in a threearmed randomised controlled trial comparing rehabilitation in a day unit and in the patients`homes with treatment as usual”
Forskere tilknyttet KGJ Senter for MS Forskning har i oktober publisert en oversiktsartikkel som ser på potensialet ved bruk av fritt tilgjengelige proteomikkdata, i det internasjonale tidsskriftet Proteomics.
CCBIO søkte om 4,5 millionar kroner over 3 år og har no fått innvilga støtte frå INTPART-programmet til Forskningsrådet (NFR) og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).
To artiklar med forfattarar ved Klinisk Institutt 1 ved Universitetet i Bergen (UiB) fekk plass då The Lancets jubileumsnummer 10.000 kom ut nyleg.