Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Ved å se på hjernecellene til pasienter med bipolar lidelse, kan en se om litiumbehandling vil ha effekt. Det viser ny forskning som nylig ble publisert i Nature.
En artikkel som utgår fra Kristian Gerhard Jebsen senter for MS forskning og Nasjonalt kompetansetjeneste for MS er publisert i det internasjonale tidsskriftet Journal of Neuroimmunology.
Apotekkjedene henter inn farmasøyter fra hele Europa, og ønsker seg flere studieplasser i farmasi.
Several scientists from Bergen Epilepsy Research Group (BERG) presented their research projects at the 31st International Epilepsy Congress in Istanbul.
Det foregår en absurd diskriminering av gamle mennesker. De er ikke engang med når vi diskuterer prioriteringer i helsevesenet.
I EU-prosjektet SELFIE er UiB og Uni Research med på å utgreie gode modellar for behandling av samansette lidingar, som er venta å bli ei av dei største folkehelseproblema i Europa.
I denne første randomiserte kontrollerte studien på hverdagsrehabilitering i Europa, ble hverdagsrehabilitering funnet til å være en bedre intervensjon enn standard behandling.
Forskings- og kurssamarbeid mellom Forskningsgruppen i fysioterapi ved IGS og Ortopedisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus.
En nyhetssak på NRK Hordaland tar for seg ADHD hos voksne. Artikkelen nevner også et prøveprosjekt på ikke-medikamentell behandling som Anne Halmøy (overlege med bistilling på KGJN) leder. Hensikten er å gi pasientene flere redskaper for å redusere symptomer og håndtere dem bedre.
Risiko for cerebral parese er økt hvis noen i familien allerede har tilstanden, og risikoen er større jo nærmere slektskap.
Professor James Lorens ved Institutt for biomedisin og CCBIO er tildelt Helse Vests innovasjonspris for 2015 for etablering av firmaet BerGenBio AS.
Det foregår en stille revolusjon i helsen til verdens barn. Særlig i utviklingsland skjer det store fremskritt. Mennesker lever mye lenger enn før, er større og sterkere, og barna har langt større sjanse for å leve opp.
Dr Josephine Hockley gjestet Senter for alders- og sykehjemsmedisin.