Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Økt fokus på forskning i primærhelsetjenesten krever at kommunene må være med.
KGJN og ADHD-prosjektet er med på et nytt samarbeidsprosjekt i EU!
Kine Melfald Tveten og Tone Morken spurte hvorfor kvinner med muskelskjelettplager i pleie- og omsorgssektoren velger å gå på arbeid eller benytte egenmelding. Artikkelen har nå blitt publisert i Occupational Medicine.
Hver dag dør 6300 arbeidstakere av skader eller sykdommer forårsaket av arbeidet de har. UiB ønsker å bidra til økt kunnskap om internasjonal arbeidshelse.
Senter for alders- og sykehjemsmedisin deltar i utviklingen av en felles standard på sykehjem.
Skulpturen "Nina" blei avduka i Vestibylen i underetasjen i Armauer Hansens Hus, tysdag 15. desember.
En ny artikkel som utgår fra Nasjonalt kompetansetjeneste for MS er publisert i det internasjonale tidsskriftet European Journal of Neurology. Artikkelen er en oversiktsartikkel over de ulike MS-medisinene som i dag er godkjente for behandling av multippel sklerose (MS) i EU og Norge.
Avhandlingens tittel er: "A Study of Structure-Function-Stability Relationships in Tyrosine Hydroxylase"
Bergensforskarar skriv om akutt myeloid leukemi i siste nummer av Current Pharmaceutical Biotechnology
Takk til alle som har bidratt til å gjennomføre KOSMOS-prosjektet i Bærum og Sarpsborg.
Kun 63 av 308 innsendte søknader fikk støtte ved årets Helse Vest tildelinger - 2 av disse var fra Senter for farmasi.
Fire forskere ved UiB får over 80 millioner kroner av Bergens Forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen. Millionene skal skape forskning i verdensklasse.