Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Økt fokus på forskning i primærhelsetjenesten krever at kommunene må være med.
KGJN og ADHD-prosjektet er med på et nytt samarbeidsprosjekt i EU!
Eldre mennesker er utsatt for både hjerte- og karsykdommer og hoftebrudd. Ny forskning viser noe lavere forekomst av hoftebrudd blant eldre som bruker blodtrykksmedisin.
Kine Melfald Tveten og Tone Morken spurte hvorfor kvinner med muskelskjelettplager i pleie- og omsorgssektoren velger å gå på arbeid eller benytte egenmelding. Artikkelen har nå blitt publisert i Occupational Medicine.
Hver dag dør 6300 arbeidstakere av skader eller sykdommer forårsaket av arbeidet de har. UiB ønsker å bidra til økt kunnskap om internasjonal arbeidshelse.
Senter for alders- og sykehjemsmedisin deltar i utviklingen av en felles standard på sykehjem.
Skulpturen "Nina" blei avduka i Vestibylen i underetasjen i Armauer Hansens Hus, tysdag 15. desember.
Eva Gjengedal og Målfrid Råheim, begge fra Gruppe for fenomenologisk helsefaglig forskning har nettopp avsluttet sitt forskerkurs i kvalitativ metode. I høst var første gang kurset ble gjennomført som en del av to ulike ph.d.-program.
Vi gratulerer Simona Chera og Harald Barsnes fra stamcelleforskningen ved KG Jebsen senter for å ha nådd frem i konkurransen om Fripro forskningsmidler fra Norges Forskningsråd.
Vi ønsker Miriam Gjerdevik velkommen som stipendiat ved KG Jebsen senter for Diabetesforskning
En ny artikkel som utgår fra Nasjonalt kompetansetjeneste for MS er publisert i det internasjonale tidsskriftet European Journal of Neurology. Artikkelen er en oversiktsartikkel over de ulike MS-medisinene som i dag er godkjente for behandling av multippel sklerose (MS) i EU og Norge.
Avhandlingens tittel er: "A Study of Structure-Function-Stability Relationships in Tyrosine Hydroxylase"
Bergensforskarar skriv om akutt myeloid leukemi i siste nummer av Current Pharmaceutical Biotechnology
Takk til alle som har bidratt til å gjennomføre KOSMOS-prosjektet i Bærum og Sarpsborg.
Kun 63 av 308 innsendte søknader fikk støtte ved årets Helse Vest tildelinger - 2 av disse var fra Senter for farmasi.
Fire forskere ved UiB får over 80 millioner kroner av Bergens Forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen. Millionene skal skape forskning i verdensklasse.