Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

I 2015 fikk 246 personer doktorgrad ved Universitetet i Bergen. Fredag 29. januar ble doktorene fra høstsemesteret behørig feiret.
Amming spiller en avgjørende rolle for helse og utvikling. Det har en rekke positive effekter for både kvinner og barn. Her er noen høydepunkter fra en nylig publisert Lancet serie om amming med bidrag fra forskere fra CISMAC, Senter for fremragende forskning ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
«Hjernegjødsel-proteinet» BDNF ser ut til å være en fellesnevner for utviklingen av både Alzheimers sykdom, Huntingtons sykdom, autisme og depresjoner. Norske forskere i et europeisk samarbeidsprosjekt leter nå etter mekanismene som gjør at BDNF kan forårsake alt dette, i håp om å komme på sporet av en behandling.
Åtte prosjekt ved UiB får mellom 15 og 25 millionar kroner over fire til fem år. Toppforsk støttar forskingsmiljø som kan verta internasjonalt leiande.
Kenneth Dickstein har fått Hjarteforskingsprisen 2016 frå Nasjonalforeininga for folkehelsa. Han får prisen for sitt avgjerande forskingsbidrag innan hjarte- og karforsking, og for rolla i oppbygginga av sitt akademiske miljø.
Universitetet i Bergen har opprettet utvekslingssamarbeid for medisinstudenter med North-western State Medical University i St. Petersburg.
En ny studie fra IGS viser ingen sammenheng mellom folsyrebruk før og under svangerskapet og risiko for kreft blant mor og barn. Studien inkluderte 430 000 kvinner og 690 000 barn i tidsrommet 1999-2010, og 3 780 kvinner og 800 barn utviklet kreft i løpet av oppfølgingstiden. Opplysninger om folsyrebruk og bruk av kosttilskudd ble hentet fra Medisinsk fødselsregister.
Det er tid for å nominere kandidatar til Falchførelesinga 2016 og Falchs juniorpris for unge forskarar. Veit du om nokon som kan vere aktuelle? Fristen er 1. mars.
Med tittelen «Hvem skal leve og hvem skal dø?» arrangerte avisen Bergens Tidende helsedebatt.
Diabetespasienter har ofte dårlig munnhelse. Hasaan Mohamed er den første forskeren som har undersøkt denne sammenhengen hos pasienter i Sudan.
Medisinstudenter på første studieår skal snart ha praksisdager i sykehus. Dette er første gang dette organiseres for førsteårsstudenter ved fakultetet, i forbindelse med den nye studieplanen i medisin.
Forskning.no omtaler studien om hverdagsrehabilitering som Hanne Tuntland, doktorgradsstidendiat ved Universitet i Bergen og hennes medforskere har gjennomført.