Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Senter for farmasi gratulerer Ann Kari Grindheim med ZONA-prisen
Tryptofan er en aminosyre som finnes i nesten all mat som inneholder proteiner. I kroppen brytes mesteparten av tryptofan ned til kynureniner ved hjelp av betennelsesstoffet interferon-γ. Nivåene av kynureniner i blodet er i flere studier knyttet til hjerte- og karsykdom
Professor Kreybergs pris blir delt ut på skotårsdagen til den som har skrive den beste doktorgradsavhandlinga i patologi dei siste fire åra. Pris på 100.000 går i år til dr.med. Elisabeth Wik, stipendiat ved Klinisk institutt 1 og postdoc ved CCBIO.
Kampen mot malaria må ikke stoppe, men må fortsette med økt økonomisk, teknisk og faglig støtte.
Ny studie skal undersøke om apotek kan ha en rolle i å avdekke udiagnostisert diabetes
Professor Kreybergs pris deles ut på skuddårsdagen til den som har skrevet den beste doktorgradsavhandlingen i patologi de siste fire årene. Denne gang er prisen delt i to, og Elisabeth Wik fra UiB får andreprisen på 100 000 kroner for sin forskning på livmorkreft.
En ny studie fra IGS publisert i British Journal of Cancer har undersøkt hele den mannlige befolkningen født i Norge i tidsrommet 1965 til 1985 og sammenlignet de som fikk en kreftdiagnose før fylte 25 år med de som ikke fikk det. Vi undersøkte i hvilken grad de fikk barn, giftet seg, og hvordan det gikk med barna deres.
Vi har ledig stilling som stipendiat tilknyttet prosjektet ”Kan jeg få dø hjemme?”
Fikk du ikke med deg Farmasøytisk Fagdag? Se foredrag fra professor Ross T. Tsuyuki fra University of Alberta i opptak.
Ved IGS har vi et stort korps av kompetente undervisere, og for å bidra til at alle får mulighet til å videreutvikle egen undervisning ble det 10. februar arrangert en workshop med fokus på studentaktiviserende læring.
Sosionomstudent Hedda Slevikmoen Høgli har blitt intervjuet av HIB etter at hun var med i TVEPS-praksis.
En høytidelig seremoni avsluttet den årlige Forskningspresentasjonen, der unge forskere viser frem forskningen sin med postere og muntlige presentasjoner.