Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Psykolog Tine Nordgreen er prosjektleder for et nasjonalt fyrtårnprosjekt som nylig fikk støtte fra Norges forskningsråd.
Avhandlingens tittel: “The Role of Age in Cellular Responses to Microenvironmental Cues as a Breast Cancer Susceptibility Factor”
SEFAS med Bettina Husebø er med i gruppen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet som er kommet til den andre runden i søknadsprosessen om å titulere seg Senter for fremragende forskning (SFF).
Henrica Werner ble tildelt Ung Forsker-prisen 2015 fra Onkologisk Forum. - Det som driver meg er håpet om å kunne gi hver enkelt pasient riktig behandling fra begynnelsen, og unngå unødvendige bivirkninger og spill av tid, sier postdoktoren fra CCBIO, som også er gynekolog ved sykehuset. - Dette kan vi gjøre ved å utvikle både prognostiske og prediktive biomarkører, forteller hun videre.
SEFAS er en sentral aktør i arbeidet med å styrke samarbeidet om forskning, innovasjon og utdanning i helse- og omsorgstjenestene i Bergen kommune.
Influensa tar 1000 norske liv hvert år. Ved Influensasenteret i Bergen har de erklært krig mot viruset som stadig bytter drakt.
Ved odontologisk universitetsklinikk har førsteamanuensis Marit Øilo, avdelingstannlege Ingrid Slinde og hygienesykepleier Mildrid Beate Vevelstad sammen med 6 bachelorstudenter i tannpleie gjennomført et prosjekt med fokus på hygiene i klinikken.
Forskiningsgruppen i Fysioterapi deltar på WCNR i Philadelphia, 10 - 13 Mai, 2016.
«Hvor ønsker du å dø?» og «Hva er viktig for deg i livets siste fase?» var spørsmålene vi stilte deltakerne på konferansen. Svarene var ikke overraskende.
Have you ever struggled to cope with the complexity of cancer biology, while also trying to produce results that are relevant for the research community? Or maybe you've thought about the difficult gap between patients' expectations and what your science can actually provide?
Vår rykende ferske årsrapport med informasjon om våre spennende prosjekter og aktiviteter i året som er gått.
Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag - medlemmer av fakultetsstyret - gruppe B. Det skal velges 1 medlem (og 3 vara) til fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling). I gruppe B inngår bl.a. stipendiater, postdoktorer og forskere. Valget er hjemlet i universitetets valgreglement.
Senterleder Bettina Husebø snakker 19. april til nærings-, kultur- og samfunnsaktører i Bergen under den årlige Christie-konferansen i Grieghallen. Temaet for årets konferanse er demografi.
Stipendiat Kristine Heitman har vært reviewer for, og bidrar med forskning til, en ny farmakopetekst for tranebær.
Forskere skaper museavatarer for menneskelig kreft