Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Den første Nordiske sommerskolen for nevrorehabilitering finner sted i Falsterbo, Sverige fra 21. til 23. September.
BTO-prosjektet CryoIT har fått 10 millionar kroner i FORNY2020-støtte frå Forskingsrådet. Prosjektet vil utvikle ei ny form for immunterapi mot prostatakreft, som også kan endrast for å behandle fleire typar kreft. Prosjektet høyrer til hos Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen.
Tysklands største pasientorganisasjon, Deutsche Stiftung Patientenschutz, har vært i Bergen for å lære om norsk eldreomsorg. De besøkende lot seg imponere av ressursbruken ved norske sykehjem.
Noe av det viktigste Marie har lært på universitetet er å være kritisk og hun synes skoleeksamener er en grusom vurderingsform.
Kjell Krüger, førsteamanuensis ved SEFAS og sykehjemsoverlege i Bergen kommune, ble tildelt kommunens første Forsknings- og innovasjonspris.
En ny artikkel av Kjetil Bjørnevik (bilde), samarbeidspartnere ved flere nasjonale sykehus og kolleger ved nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose og Norsk MS Register og Biobank, er publisert i det internasjonale tidsskriftet Multiple Sclerosis Journal.
Tove Ask disputerer 22. juni med avhandlingen: «Functional evaluation and work participation of health care workers». Muskel- og skjelettplager er blant de vanligste grunner til sykefravær og uføretrygd i Norge og andre vestlige land. Helse- og sosialsektoren er den sektor med høyest sykefraværet.
Søren Falchs junorpriser og fakultetets utdannings- og forskningspriser ble delt ut på fakultetsdagen 10. juni.
Frode S. Berven og Stian Knappskog får Falchs Juniorpris 2016. Begge kan vise til forskingsresultat som kan hjelpe mange pasientar.
En ny studie viser at mødre som har diabetes før de blir gravide, har fire ganger så stor risiko for å føde et barn med en hjertemisdannelse. Bedre diabetesbehandling har tilsynelatende ikke endret forekomsten.
Universitetsstyret har sluttet seg til planene om å etablere helseklyngen Helsecampus Årstadvollen.
Debattinnlegg i BT om å følge sine nærmeste på vei ut av livet