Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Den første Nordiske sommerskolen for nevrorehabilitering finner sted i Falsterbo, Sverige fra 21. til 23. September.
BTO-prosjektet CryoIT har fått 10 millionar kroner i FORNY2020-støtte frå Forskingsrådet. Prosjektet vil utvikle ei ny form for immunterapi mot prostatakreft, som også kan endrast for å behandle fleire typar kreft. Prosjektet høyrer til hos Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen.
Tysklands største pasientorganisasjon, Deutsche Stiftung Patientenschutz, har vært i Bergen for å lære om norsk eldreomsorg. De besøkende lot seg imponere av ressursbruken ved norske sykehjem.
Noe av det viktigste Marie har lært på universitetet er å være kritisk og hun synes skoleeksamener er en grusom vurderingsform.
At the annual European Academy of Neurology (EAN) Congress in Copenhagen 28. - 31. May 2016, Marte Helene Bjørk from Bergen Epilepsy Research Group won the clinical research Tournament for young Neurologists
Kjell Krüger, førsteamanuensis ved SEFAS og sykehjemsoverlege i Bergen kommune, ble tildelt kommunens første Forsknings- og innovasjonspris.
En ny artikkel av Kjetil Bjørnevik (bilde), samarbeidspartnere ved flere nasjonale sykehus og kolleger ved nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose og Norsk MS Register og Biobank, er publisert i det internasjonale tidsskriftet Multiple Sclerosis Journal.
Tove Ask disputerer 22. juni med avhandlingen: «Functional evaluation and work participation of health care workers». Muskel- og skjelettplager er blant de vanligste grunner til sykefravær og uføretrygd i Norge og andre vestlige land. Helse- og sosialsektoren er den sektor med høyest sykefraværet.
Vitenskapelig ansatte som blir "studenter", formidling i særklasse, eksternfinansiering og UiBs Brüsselkontor. Alt dette og mer til ble dekket på Fakultetets dag 2016.
Søren Falchs junorpriser og fakultetets utdannings- og forskningspriser ble delt ut på fakultetsdagen 10. juni.
Frode S. Berven og Stian Knappskog får Falchs Juniorpris 2016. Begge kan vise til forskingsresultat som kan hjelpe mange pasientar.
Universitetet i Bergen , Bergen kommune og Høgskolen i Bergen vil bli fødselshjelpere for fremtidens helsevesen når ulike helseeksperter skal jobbe side om side i Norges første helseklynge for forebyggende helse.
En ny studie viser at mødre som har diabetes før de blir gravide, har fire ganger så stor risiko for å føde et barn med en hjertemisdannelse. Bedre diabetesbehandling har tilsynelatende ikke endret forekomsten.
Universitetsstyret har sluttet seg til planene om å etablere helseklyngen Helsecampus Årstadvollen.
Debattinnlegg i BT om å følge sine nærmeste på vei ut av livet