Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

I en ny studie fra IGS publisert i Cancer studerte man alle individer født i Norge fra 1965 til 1985, og sammenlignet de som fikk kreft før fylte 25 år med de som ikke fikk det, i forhold til behov for økonomisk sosialhjelp, arbeidsledighet, inntekt og yrkesvalg.
Immigranters møte med norsk barnevern, Asylinstituttt og godhetstyranni, helse og uhelse blant immigranter - mange spennende temaer i høsten Filosofisk Poliklinikk.
På Universitetet i Bergen lærte journalist og forfatter Kari Birkeland å «tenke sjæl».
Tverrfaglig praksis blir trukket frem som «ett av våre tilbud med særlig god kvalitet.»