Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

SEFAS sin første ph.d.-kandidat disputerer 12. januar 2017.
Anemi som følge av malaria er en av hovedårsakene til at små barn må innlegges på sykehus i Afrika.
André Sulen disputerte 09.12.16 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Leukocyte p38 and p53 proteins after environmental exposure; variation, associations and applicability".
Tissue Engineering group member Sushma Bartaula-Brevik successfully defended her PhD thesis "Vascularization and Host Response in Bone Tissue Engineering" on 07.12.16.
Nær ein milliard kroner blir delt ut i Fripromidlar i år, mellom anna til unge forskartalent, og til mobilitetsstipend. Kreftforskar Agnete Engelsen ved CCBIO og Institutt for Biomedisin er ei av dei som får støtte.
I artikkelen fann me at dei som deltek i fadderveka som nye studentar er betre sosialt integrerte og meir nøgde med studiesituasjonen enn andre studentar.
Agnete Engelsen er en av syv unge forskere ved UiB som for støtte under årets FRIRPO-utlysning fra Norges forskningsråd.