Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

SEFAS sin første ph.d.-kandidat disputerer 12. januar 2017.
Forskningsgruppen for ME på Kreftavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus og Institutt for Biomedisin ved UiB publiserer funn som kan bidra til ny forståelse av sykdommen ME/CFS.
Anemi som følge av malaria er en av hovedårsakene til at små barn må innlegges på sykehus i Afrika.
André Sulen disputerte 09.12.16 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Leukocyte p38 and p53 proteins after environmental exposure; variation, associations and applicability".
Simon Dankel mottar FRIPRO sitt «Unge forskertalenter»-stipend for forskning på hvorfor noen blir syke av kroppsfett, mens andre slipper unna.
Tissue Engineering group member Sushma Bartaula-Brevik successfully defended her PhD thesis "Vascularization and Host Response in Bone Tissue Engineering" on 07.12.16.
Nær ein milliard kroner blir delt ut i Fripromidlar i år, mellom anna til unge forskartalent, og til mobilitetsstipend. Kreftforskar Agnete Engelsen ved CCBIO og Institutt for Biomedisin er ei av dei som får støtte.
I artikkelen fann me at dei som deltek i fadderveka som nye studentar er betre sosialt integrerte og meir nøgde med studiesituasjonen enn andre studentar.
9 av de i alt 22 FRIPRO-stipendene som Forskningsrådet så langt har delt ut til UiB er til forskere ved fakultetet.
Agnete Engelsen er en av syv unge forskere ved UiB som for støtte under årets FRIRPO-utlysning fra Norges forskningsråd.
Marte Helene Bjørk ved Klinisk institutt 1 mottar Forsberg og Aulies legat til unge nevrologer for å forske på konsekvenser av bruk av epilepsimedisin under svangerskapet.
Charalampos Tzoulis var en av de som ble beæret med midler fra Bergen forskningsstiftelse. Han skal bruke pengene til å komme nærmere et svar på Parkinsongåten.
Ny studie ved UiB motsier at mettet fett er den store synderen i kostholdet.
Når man leser avisene, kan man få inntrykk av at livs-stilssykdommene herjer i Norge. Vi vet at kropps- vekten øker, men hvordan går det med den livsstilssykdommen som tar flest liv?