Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Visjoner for veien videre kan være bra, men de provoserer når kartet ikke stemmer med terrenget.
Tall fra Samordnet opptak viser at over 50 % flere vil studere til å bli tannlege eller tannpleie ved UiB sammenlignet med i fjor. Også medisinutdanningen har en markant økning i antall søkere.
Bli litt bedre kjent med Kjell-Morten Myhr tiltrer som ny instituttleder ved Klinisk institutt 1 1. august!
Medisin- og helsehistorie frå antikken til vår tid
Ny forskning om fødsler utenfor sykehus
Skiller sovende mennesker ut et sovehormon gjennom hud eller pust, som får oss til å bli trøtt?
Utfordring: - Å gi behandling i dødsfasen er enkel. Det er perioden før dette, de siste årene av de eldres liv, som er den mest krevende.
Norske studier viser en klar sammenheng mellom søvn og karakterer. De som sover mest, gjør det best på skolen.
Centre for Cancer Biomarkers møttes for femte gang på sitt årlige symposium på Solstrand 19-20 april. – Vi ønsker å motivere, særlig yngre forskere, til fremragende kreftforskning, sier senterleder Lars A. Akslen.
Avhandlingens tittel: “Molecular Aspects of Integrin α11 Function”
En australsk studie viser mulig sammenheng mellom ryggsmerter og økt risiko for tidlig død.
Hovedmålet med doktorgradsarbeidet var å forbedre fysikalske, kjemiske og biologiske egenskaper ved PLLA-C og deretter teste ut effekten av endringene i cellekulturer (laboratoriet) og dyreforsøk.
Etter at Magnus Matningsdal sluttet som professor ved Det juridiske fakultet i 1989 har han stått over 2000 timer ved kateteret på Dragefjellet. I dag hedres høyesterettsdommeren som æresalumn på årets Christiekonferanse.
«Søk internasjonale erfaringer!» råder CCBIO-leder Lars A Akslen dagens studenter.
Ferda Gülcan, er en av svært få tannpleiere med doktorgrad i Norge, og UiBs første. – Det er viktig å øke kompetansen innen faget, mener den ferske doktoren.
Folkehelseinstituttet har utviklet en ny modell for beregning av risiko for akutt hjerteinfarkt eller hjerneslag, i samarbeid med universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø. Modellen vil inngå i Helsedirektoratets kommende retningslinjer for primærforebygging av hjerte- og karsykdommer.

Sider