Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Har du hjertekarsykdommer, så kan et normalt inntak av D-vitaminer redusere dødelighet betraktelig.
Pluvia ved Aurora Martinez mottar 13 millioner kroner fra Norges Forskningsråd til forskning på en kur mot Føllings sykdom.
Det medisinske fakultet er blitt medlem av helseklyngen Norwegian SMART Care Cluster i Stavanger. Ønsket er å bygge et Senter for innovasjon.
Forskning gjennomført ved UiB viser at de som føler at de har en begynnende kognitiv svikt, går saktere enn de som føler seg helt friske.
Folkehelse stod på agendaen i det fjerde frokostmøtet for helseklyngen 15. februar, og rundt 50 deltakere hadde trosset stormkastene for å delta på arrangementet på Christie Café denne morgenen.
Renholdsarbeidere som har jobbet 20 år i bransjen har like redusert lungekapasietet som personer som har røykt 20 sigaretter om dagen. Sprayflasker får skylden.
Forsker Sven Löffeler har funnet at over 30 % av prostatadødsfall kan være feilrapporterte. Han mener manglende kunnskap om hvordan dødsårsaker skal registreres kan ha en del av skylden.
– Det finnes ingen fasit på hva som er god ledelse, sier Inger Lise Teig. Studentene hennes må finne svaret selv, og tar med seg egne erfaringer inn i jakten.
NRKs Christian Lura skriver at "studenter i Bergen har drukket en milliard bakterier hver og håper de kan bidra til å redde titusenvis av liv."
Per Eystein Lønning og hans forskergruppe skal kartlegge kreftsvulsters gener for å kunne tilby enkeltpasienter bedre cellegiftbehandling.
Open for registration, deadline 23rd of February.
På Høyden skriver at Ingvild Fossgard Sandøy og kollegaene sørger for både bedre helse, utdanning og likestilling med et norsk-zambisk prosjekt.
Professor Ole Frithjof Norheim og hans forskergruppe lærer opp etiopiske studenter i helseprioriteringer med tre millioner dollar i støtte fra Bill & Melinda Gates Foundation.
Den årlige konferansen "Årets forskningspresentasjoner" ble arrangert av Forskerskolen i Klinisk Medisin den 24.-26. januar på Haukeland Universitetssjukehus.
Forskere ved Det medisinske fakultet og Det psykologiske fakultet  har vært i Japan for å utvide og intensivere UiBs satsing på asiatisk forskningssamarbeid.
Frokostmøter om helseklyngen samler folk på tvers av miljøer og institusjoner på helsefeltet i Bergen, og onsdag 31. januar møtte over 60 deltakere på møtet med tematittelen «Teknologi i helse og omsorg – utfordringer og muligheter»
Felles utfordringer forener forskermiljø fra Bergen og Japan. Sammen vil de utvikle smartteknologi for personer med demens.
I Japan er det å bade en betydningsfull del av omsorgen i livets slutt.