Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Forskningsgruppen ledet av James Lorens ved Institutt for biomedisin og Center for Cancer Biomarkers CCBIO brukte ny teknologi for å bestemme hvordan endringer i brystvev med alderen kan bidra til økt brystkreftrisiko. Forskningen er publisert i Cell Reports, med en kommentar i Eureka Alert.
Professor Edvin Schei fra IGS har deltatt på Christie-conferansen.
TVEPS-leder Ane Johannessen forklarer hvordan studenter fra ulike profesjoner kan lære av hverandre.
Professor Bjarne Robberstad ved Senter for internasjonal helse leder et prosjekt som skal finne ut om forebyggende malariamedisinering kan redde barns liv etter sykehusinnleggelse.
Barn som er født ekstremprematurt opplever oftere søvnproblemer gjennom oppveksten, viser forskning utført av Kristine Marie Stangenes, ved Klinisk institutt 2.
Helsecampus Årstadvollen skiftar namn til Alrek helseklynge. Det nye namnet på klyngesatsinga blei vedteke på universitetsstyremøte 12. april 2018.
For første gang i Norge har medisinstudenter selv planlagt og gjennomført en prøveeksamen i kliniske ferdigheter.
Kreftforsker Karl-Henning Kalland utfører forsøk med immunterapi mot prostatakreft. Resultatene er lovende.
Tall fra Samordna opptak viser at om lag 10 % flere vil studere medisin og ernæring, sammenlignet med i fjor.
Viser at det er gjennomførbart med risikotesting på apotek
Farmasistudentenes årlige studietur gjennomført
"Glutenintoleranse" er et omdiskutert fenomen, og Hanna Fjeldheim Dale m.fl. ønsket å undersøke tilstanden nærmere ved hjelp av en diagnostisk provokasjonsstudie på pasienter med mistanke om en reaksjon på gluten.
Ny studie gjennomført av forskere fra landets fire medisinske fakultet viser at opp til 10 ganger så mange forskerlinjestudenter som ordinære medisinstudenter ender opp med doktorgrad.
I alt sju prosjekter, derav tre studentprosjekter, fikk midler til samarbeidsprosjekter i helseklyngen.
Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen vil gjennomgå kontrollrutiner for medisinering på sykehjem etter møte med professor Bettina S. Husebø ved SEFAS.

Sider