Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Siri Flagestad Kvalheim forsker på hva som kan hjelpe mot munntørrhet ved livets slutt. Onsdag 26. september presenterte hun forskningen sin på Forsker Grand Prix og kom på 3. plass.
Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis
Den 21. og 22. september var det igjen duket for Forskningstorget under årets Forskningsdager. Denne gangen var det Bergen gynekologiske kreftforskningsgruppe som arrangerte stand på vegne av CCBIO. Gruppen stilte velvillig opp og sammen dro de i havn en stand som falt i smak hos både store og små.
I forskergruppen Biogjenkjenning og firmaet Pluvia forsker de på enzymet som er ødelagt i pasienter med Føllings sykdom. I en artikkel i Aftenposten Viten beskriver forsker Marte Innselset Flydal hvordan de vil lage "molekylære krykker" som skal hjelpe enzymet til å fungere bedre.
Alzheimer sykdom er en av de største globale samfunnsutfordringene vi står overfor i dag, mener forskere ved Universitetet i Bergen.
Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (NFR), som en del av helseforskningsprogrammet BEDREHELSE, et helsefremmende og forebyggende program som skal fremme forskning av høy kvalitet for å bidra til bedre folkehelse, økt livskvalitet og redusert sosial ulikhet i helse.
En masteroppgave i samfunnsøkonomi har undersøkt økonomiske konsekvenser av en intervensjon gjennomført av SEFAS’ forskere i norske sykehjem.
Vitenskapelige ansatte og ernærings PhD-kandidater fra Senter for ernæring arrangerte en faglig og sosial samling på U-heimen.
- Samarbeidet på tvers av fakultetene har ført til mange gode idéer underveis i arbeidet med avhandlingen