Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Overvektige rotter foret på protein fra torsk hadde bedre nyrefunksjon enn overvektige rotter som fikk diett basert på melkeproteiner, viser forskning av Oddrun Gudbrandsen ved Klinisk institutt 1.
Siri Flagestad Kvalheim forsker på hva som kan hjelpe mot munntørrhet ved livets slutt. Onsdag 26. september presenterte hun forskningen sin på Forsker Grand Prix og kom på 3. plass.
Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis
Den 21. og 22. september var det igjen duket for Forskningstorget under årets Forskningsdager. Denne gangen var det Bergen gynekologiske kreftforskningsgruppe som arrangerte stand på vegne av CCBIO. Gruppen stilte velvillig opp og sammen dro de i havn en stand som falt i smak hos både store og små.
Forskning utført av Ane Johannessen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin viser at til og med lave konsentrasjoner av luftforurensing forårsaker helsetrøbbel 20 år etter.
Universitetet i Bergen gir åpent og gratis medieinnhold til undervisning i global helse, i samarbeid med Københavns universitet og Uppsala universitet.
I forskergruppen Biogjenkjenning og firmaet Pluvia forsker de på enzymet som er ødelagt i pasienter med Føllings sykdom. I en artikkel i Aftenposten Viten beskriver forsker Marte Innselset Flydal hvordan de vil lage "molekylære krykker" som skal hjelpe enzymet til å fungere bedre.
Forsker Grand Prix-kandidat Illimar Hugo Rekand jobber med å holde oss frisk. Han undersøker nye muligheter for å lage nye medisiner i en verden hvor antibiotikaresistens er et økende utfordring.
Siri Flagestad Kvalheim forsker på kva som kan hjelpe mot munntørrhet ved livets slutt. Onsdag deltar hun på Forsker Grand Prix.
Alzheimer sykdom er en av de største globale samfunnsutfordringene vi står overfor i dag, mener forskere ved Universitetet i Bergen.
Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (NFR), som en del av helseforskningsprogrammet BEDREHELSE, et helsefremmende og forebyggende program som skal fremme forskning av høy kvalitet for å bidra til bedre folkehelse, økt livskvalitet og redusert sosial ulikhet i helse.
En masteroppgave i samfunnsøkonomi har undersøkt økonomiske konsekvenser av en intervensjon gjennomført av SEFAS’ forskere i norske sykehjem.
Vitenskapelige ansatte og ernærings PhD-kandidater fra Senter for ernæring arrangerte en faglig og sosial samling på U-heimen.
Gutter som legger på seg i tidlig pubertet dobler astmarisiko for seg selv og sine fremtidige barn.
Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) 2019 går av stabelen fra 25. september til 3. oktober. Som ansatt på UiB får du rabatterte billetter.
I september arrangeres Innovasjonsuken OPP i Bergen, i tillegg til Oslo Innovation Week og Cutting Edge Festival i Oslo.
- Samarbeidet på tvers av fakultetene har ført til mange gode idéer underveis i arbeidet med avhandlingen
I kjølvannet av Open Access har det kommet mange useriøse tidsskrift som gir seg ut for å være vitenskapelige. Dekan for forskerutdanning Roland Jonsson ved Det medisinske fakultet frykter at stipendiater publiserer i røvertidsskrift. Se Jonssons sjekkliste mot røvertidsskrift her.

Sider