Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Men eldre kan gjerne spise mer fisk også.
Forskere ved UiB har deltatt i studie som for første gang viser en klar sammenheng mellom genetiske variasjoner og ADHD. – Dette er et gjennombrudd for ADHD-forskningen, sier professor Jan Haavik ved K.G. Jebsen for nevropsykiatriske lidelser.
Senter for ernæring deltok under årets Scandinavian Association of Neurogastroenterology and Motility (SAIGM) Meeting i København.
Er du over 50 år, er det imidlertid ikke fødsler eller tang som har skylda for urinlekkasjen, viser nyere forskning utført av forskere ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
SEFAS-stipendiat på 6 månaders opphald som Postgraduate Fellow ved Yale School of Medicine, Geriatrics.
Simon Nitter Dankel ved Klinisk institutt 2 mottok Diabetesforbundets forskningspris for 2018 for sin diabetes- og fedmeforskning.
Jutta Dierkes diskuterte kosttilskudd og vitaminer med Trond-Viggo Torgersen i serien hans om Kroppen for voksne på Litteraturhuset 13. november.
Forskningslab for hjernekreftimmunologi og –terapi ved Institutt for biomedisin fikk besøk av generalsekretær for Hjernsvulstforeningen Rolf J. Ledal.
Professor Rolv Skjærven er utnevnt til æresmedlem i Norsk forening for epidemiologi (NOFE) for sin innsats for epidemiologisk forskning i Norge.
Politikere, helsepersonell og akademikere møttes i to dager for å diskutere innvandrerhelse under Migrasjonskonferansen: Helse i alt vi gjør.
Elisabeth Schilbred Eriksen disputerte fredag 9.november med avhandlingen “Intraoral vertical ramus osteotomy. Objective and subjective treatment outcomes”.
Bergens forskningsstiftelse, Forskningsrådet og UiB støtter beinbyggingsprosjekt med 16,7 millioner kroner.
Tidligere masterstudent Bisharo Osman har fått utdelt Farmasidagenes posterpris 2018!
Astrid Lunde er førsteforfatter på artikkelen "The Role of Comorbidity on Mortality after Hip Fracture: A Nationwide Norwegian Study of 38,126 Women with Hip Fracture Matched to a General Population Comparison Cohort" i American Journal of Epidemiology.
UiB-professor Kjell-Morten Myhr og forsker Charalampos Tzoulis skal lede Norges første forskningssenter for klinisk behandling. Med 20 millioner kroner årlig fra Forskningsrådet skal senteret forske på sykdommer som MS, Parkinsons, ALS og demens fra Bergen.
Studenter fra ulike fagområder og utdanningsinstitusjoner er med i et pilotprosjekt hvor de utarbeider forslagsplaner for brukere av Frisklivs- og mestringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden.

Sider