Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Sårpasienter er en forsømt pasientgruppe i Norge. Kroniske sår er fortsatt forbundet med stigma, og mange pasienter lider ofte i stillhet.
Støy er et problem på mange arbeidsplasser og arbeidere på steder med høyt støynivå risikerer å utvikle støyskader.
Professor i medisinsk etikk ved UiB, Ole Frithjof Norheim, er utnevnt som ny leder av Bioteknologirådet i perioden 2019 - 2023.
TVEPS trener medisin- og helsefagstudenter i tverrfaglig samarbeid. Vi søker flere sykehjem som kan ta imot våre studentgrupper.
Ph.d kandidat Lina Lernevall skriver i et Reisebrev til SÅR, Medlemsblad for Sårheling, at det var utrolig lærerikt å se hva de forskjellige landene jobber med og hva man kan få til med små ressurser. Lernevall var med til en internasjonalt konferanse for International Society for Burn Injuries, 2018, i India.
Kandidaten vil holde prøveforelsning og forsvare avhandlingen: “The role of AXL and the tumor microenvironment in cancer cell plasticity and therapy responses"
DEBATT: Ved å begrense rettighetene til de papirløse blir kostnaden ofte betydelig større, både for samfunnet og personen selv.
Tranvåg har engasjert seg i debatten og er tydelig på hvorfor økende hemmelighold er problematisk. Se videoen og hør hans argumenter. Her kan du også lese kronikken han hadde på trykk i Dagens Medisin sin temautgave om helseprioriteringer denne uken.
Tuberkulose kan både forebygges og behandles. Likevel er den en av verdens ti vanligste dødsårsaker.
Hva kan studenter fra ulike helseprofesjoner lære av å jobbe i team? I TVEPS-praksis får studenter fra ulike profesjoner utrede pasienter sammen.
Professor Rolv Skjærven ved IGS mottar EUs ERC Advanced Grant. Han skal forske på langtidseffekter på kvinners helse etter svangerskap.
Forsker Hanne Rosendahl-Riise og stipendiat Vegard Lysne ved Senter for ernæring,UiB var ansvarlige for årets KEFF-konferanse i Bergen.
Ingrid Gjesteland disputerer 20.03.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Oil spill into seawater: Evaporation and human exposure to benzene".
Det var et møte med en tannpleier i ung alder som inspirerte Line Bråten (21) til å studere tannpleie ved Universitetet i Bergen.
En UiB-studie viser at personer med kronisk utmattelse og irritabel tarm etter giardiautbruddet i 2004 har lavere livskvalitet enn andre ti år etter utbruddet.
Professor emeritus Anders Bærheim beskrives som en bauta ved Det medisinske fakultet. Nå har han fått studentenes hederspris.
Pasienter med Huntingtons sykdom lider av kognitive og psykiatriske forstyrrelser, og senere også fra et ødeleggende tap av bevegelseskontroll. Forskere ved Institutt for biomedisin har identifisert noen av de molekylære hendelsene i nervecellene som bidrar til hjernesvikt.
Dr. Adrian Drazic ved Institutt for biomedisin mottar Meltzerprisen for fremragende forskning utført av yngre forskere.

Sider