Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

30-40 prosent av de smittede er født i land utenfor Norge. Ifølge leder av Pandemisenteret, Esperanza Diaz, er årsakene sammensatte.
Kreft i skjoldbruskkjertelen rammer ofte unge kvinner. Nå er kreftformen koblet til forhold i svangerskapet, ifølge en studie av Tone Bjørge og medarbeidere ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
Tore Sætersdal ved Globale samfunnsutfordringer, UiB er tildelt midler for å utrede et prosjekt om covid-19-tiltak i Norge og i afrikanske land.
– Det er vanskelig å se for seg hvordan man kan bekjempe en sykdom uten data om det som kan forårsake sykdommen, sier Christine Stansberg, seniorrådgiver ved Institutt for informatikk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Fredag 18. desember disputerte Siddharth Vivek Shanbhag for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Xeno-free 3D culture of mesenchymal stromal cells for bone tissue engineering”. Disputasen ble gjennomført digitalt, og opponentene befant seg fysisk i hhv Danmark og Finland. Tilhørerne logget seg på via link og fulgte disputasen via egen skjerm.
Mandag 14. desember disputerte Lutango Simangwa for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Oral diseases and problems, and oral impacts on daily performances among adolescents living in Maasai populated areas in Tanzania”.
Personer som spiste laks fem dager i uken i åtte uker fikk endret bakterieflora i tykktarmen. Dette viser ny studie fra Senter for ernæring.
Kols er forbundet med høyere risiko for lungekreft. I tillegg variere kreftrisikoen etter hvordan kolssykdommen arter seg. Det viser ny studie fra stipendiat Ane Aamli Gagnat ved Klinisk institutt 2.
Nasjonalforeningen for folkehelsen støtter forskningen på laboratoriet til Helge Wiig, som undersøker om det å spise for mye salt kan føre til høyt blodtrykk. Les mer om forskningsprosjektet på forskning.no.
Gro Vatne Røsland er forsker ved Institutt for biomedisin og har skrevet en popylærvitenskapelig artikkel om sammenhengen mellom Vitamin D-inntak og infeksjonssykdommer, inkludert COVID-19.
Sikresonen er en signalgul vegg med diverse utstyr man kan trenge i nødstilfeller. Veggen har gitt et løft til HMS-bevisstheten ved instituttet og har derfor blitt belønnet med årets arbeidsmiljøpris fra Det medisinske fakultet. 
Tirsdag 8. desember disputerte Fredag 27. november disputerte Espen Helgeland for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Tricalcium silicate cements: invitro comparative studies of mechanical and biological characteristics of relevance to regenerative endodontics” . Disputasen ble gjennomført digitalt, og opponentene befant seg fysisk i hhv Storbritania og Oslo. Tilhørerne logget... Les mer
På Pandemisenterets første seminar møttes fagpersoner fra alle UiB-fakultet for å bli bedre kjent, få innsikt og å få inspirasjon til nye spørsmål om pandemien.
Hva skal til for at Øygarden lokalmedisinske senter kan oppfylle FNs bærekraftsmål? Høsten 2020 fikk en tverrfaglig studentgruppe en litt annerledes TVEPS-praksis.
Mange diaredødsfall skyldes tarmparasitten cryptosporidium og rask diagnostisering er viktig for å få utvikle nye medisiner. Kurt Hanevik ved Klinisk institutt 2 har ledet i en studie hvor de har sett at to enkle metoder er mer treffsikre enn dagens.
Mange barn dør av malaria flere måneder etter at de har blitt utskrevet av sykehuset. Nå har UiB-forskere bidratt til kunnskap som kan redde mange av dem.
Spesielt personer med misdannelser i nervesystemet, kjønnsorganene, hjertet, skjelettdysplasier samt kromosomfeil har økt risiko for kreft i voksen alder.
Nils Erik Gilhus – Klinisk institutt 1

Sider