Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

30-40 prosent av de smittede er født i land utenfor Norge. Ifølge leder av Pandemisenteret, Esperanza Diaz, er årsakene sammensatte.
Fredag 18. desember disputerte Siddharth Vivek Shanbhag for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Xeno-free 3D culture of mesenchymal stromal cells for bone tissue engineering”. Disputasen ble gjennomført digitalt, og opponentene befant seg fysisk i hhv Danmark og Finland. Tilhørerne logget seg på via link og fulgte disputasen via egen skjerm.
Mandag 14. desember disputerte Lutango Simangwa for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Oral diseases and problems, and oral impacts on daily performances among adolescents living in Maasai populated areas in Tanzania”.
Nasjonalforeningen for folkehelsen støtter forskningen på laboratoriet til Helge Wiig, som undersøker om det å spise for mye salt kan føre til høyt blodtrykk. Les mer om forskningsprosjektet på forskning.no.
Gro Vatne Røsland er forsker ved Institutt for biomedisin og har skrevet en popylærvitenskapelig artikkel om sammenhengen mellom Vitamin D-inntak og infeksjonssykdommer, inkludert COVID-19.
Sikresonen er en signalgul vegg med diverse utstyr man kan trenge i nødstilfeller. Veggen har gitt et løft til HMS-bevisstheten ved instituttet og har derfor blitt belønnet med årets arbeidsmiljøpris fra Det medisinske fakultet. 
Tirsdag 8. desember disputerte Fredag 27. november disputerte Espen Helgeland for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Tricalcium silicate cements: invitro comparative studies of mechanical and biological characteristics of relevance to regenerative endodontics” . Disputasen ble gjennomført digitalt, og opponentene befant seg fysisk i hhv Storbritania og Oslo. Tilhørerne logget... Les mer
Hva skal til for at Øygarden lokalmedisinske senter kan oppfylle FNs bærekraftsmål? Høsten 2020 fikk en tverrfaglig studentgruppe en litt annerledes TVEPS-praksis.
Nils Erik Gilhus – Klinisk institutt 1
Marte-Helene Bjørk – Klinisk institutt 1