Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

For mye UV-stråling har vist seg å ha en negativ påvirkning på nivået av østrogen hos kvinner etter overgangsalderen. Det kan gi flere uheldige helsekonsekvenser.
Gjennom studien Petremac har legar ved Haukeland funne ut at pasientar med hormonfølsam brystkreft får god effekt, færre biverknader og treng mindre inngripande kirurgi når dei får hormonbehandling i staden for cellegift.
I NRK serien "Håpets marked" følger programleder Lisa Tønne nordmenn som søker ulike typer medisinsk behandling i utlandet.
Bergens Tidende deler historien til Elisabeth Thomassen som får støtte fra bilmiljøet til å samle inn penger for å forsøke behandling i USA.
BERG prosjektet «Brukerstyrt epilepsi oppfølging» har fått mye oppmerksomhet.
Danningsemnet Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter ved UiB set fokus på pandemiar og universitetet si rolle i komplekse og uoversiktlege samfunnsutfordringar.
Salwa Suliman fra The Tissue Engineering Research Group ved IKO mottok 8 000 000 NOK (tre års prosjekt) fra Norges forskningsråd (NFR-midler).
I tildeling av midler for 2021 fra Helse Vest RHF – Helse Bergen HF har Siddharth Vivek Shanbhag mottatt et postdoktorstipend for prosjektet: “Optimizing the safety and efficacy of mesenchymal stem cell therapies for clinical trials in Bergen”. Han har fått stipendet i 2,5 år.
Tildelingen er en stor ære som jeg er veldig takknemlig for. Å få din forskningsinnsats anerkjent er enhver ung forskers drøm, smiler hun
Hva skal Pandemisenteret forske på? Hvilke spørsmål synes du det er viktig å få svar på?
Magemedisiner Trygve Hausken har jobbet som lege og forsker i over førti år. Nå trer han inn i pensjonistenes rekker, men det stopper ham ikke fra å jobbe for pasientenes beste.
Bistandsaktuelt skriver at "Mange barn dør av malaria få måneder etter at de har blitt utskrevet av sykehuset. Nå har forskere ved Universitetet i Bergen gjort funn som kan holde dem unna faresonen."