Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Gutter og jenter som røyker i puberteten kan skade framtidige barn og kanskje barnebarn – selv om de stumper røyken lenge før graviditeten, viser en studie fra Universitetet i Bergen. Det gjelder særlig unge gutter.
Prosjekter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet får to stipendiatstillinger.
For første gang deler Det medisinske fakultet ut sommerstipend i innovasjon til studenter som vil utvikle et nytt prosjekt. – Vi ønsker å inspirere studentene til å lære mer om innovasjonsprosesser, sier prodekan for innovasjon ved fakultetet.
Vi gratulerer Maria Tennefos Sørbø som har fullført og bestått sin hovedoppgave i medisinstudiet. Studiet var utført i perioden 2019-2021.
Er det en utsending fra stjerneskipet Enterprise? Eller en slektning av R2D2? Nei, det er den nye vakseroboten LionsBot som Coor nå tester ut på "Odontologen".
En ny undersøkelse viser at høye tannlegekostnader får svensker til å droppe nødvendig tannlegebehandling. Dette til tross for at svenskenes tilskuddsordninger er bedre enn våre.
Et nasjonalt ekspertutvalg har gransket de 100 første dødsfallene med mulig fatale bivirkninger som ble meldt inn etter at koronavaksineringen startet opp i Norge.
Kvinner med et lett forhøyet blodtrykk i 40-årene, har dobbelt så stor risiko for å få hjerteinfarkt i 50-årene, viser en fersk studie fra UiB. – Dette viser hvorfor det er viktig at alle voksne kvinner kontrollerer blodtrykket, sier forsker og lege Ester Kringeland.
Regjeringen deler ut 34,5 millioner kroner til videreutdanning i digital kompetanse.
Flere store navn innen den internasjonale kreftforskningen og rekordmange deltakere gjorde årets CCBIO-symposium til en stor suksess.
Sterke smertestillende er sjelden den beste medisinen for sykehjemspasienter med sammensatte sykdommer og demens. UiB-forskning viser at mange av dem likevel blir stående på slike medisiner over lang tid.
Fredag 7. mai disputerte Magnus Holmøy Bratteberg med avhandlingen «Traumatic dental injuries: Prevalence, severity and risk factors along the life course - a study among 16-year-old pupils in Hordaland, Western Norway». Disputasen foregikk digitalt, og opponentene befant seg fysisk i hhv Oslo og Göteborg. Tilhørerne logget seg på via link og fulgte disputasen via egen skjerm.
I søkertallene for studieåret 2021/2022 rager master i global helse på topp blant de internasjonale studieprogrammene ved UiB.
Valgene på kandidater til fakultetsstyret og instituttrådene starter torsdag 27. mai kl. 9 og slutter onsdag 2. juni kl. 12. Her finner du kandidatene og stemmelenke.
Hele tre av fire innovasjonsprosjekter som får støtte gjennom det nye programmet "UiB-idé" kommer fra Det medisinske fakultet. – En veldig gledelig tildeling, sier prodekan for innovasjon ved fakultetet.
Den første fellesartikkelen fra Pandemisenteret som enhet har nå blitt publisert i tidsskriftet Scandinavian Journal of Public Health.
Professor Bettina Husebø ved SEFAS er en av flere medredaktører i et internasjonalt tidsskrift som vil løfte fram forskning på smerte hos personer med demens.
5. mai ble i 2009 introdusert av Verdens helseorganisasjon (WHO) som Verdens håndhygienedag. I en fortsatt pågående koronapandemi er håndhygiene fortsatt et brennhett og svært viktig tema.

Sider