Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Prisen ble overrakt av Hans Majestet kong Harald i en feststemt seremoni ved Det Norske Teater i Oslo
Eva Gerdts og Bettina Husebø mottar henholdsvis Hjerteforskningsprisen og Demensforskningsprisen for 2022. Prisene ble delt ut av Hans Majestet Kongen på en høytidelig seremoni.
I 2009 definerte Verdens helseorganisasjon (WHO) 5. mai som verdens håndhygienedag. Siden har dagen blitt markert og benyttet til å formidle oppdatert kunnskap om håndhygiene og smittevern til helsepersonell verden over.
Fakultetets dag 2022 bød på interessante foredrag, stolte prisvinnere, inspirerende taler og en paneldebatt som viste frem engasjementet hos både studenter og vitenskapelig ansatte.
Frøydis Kristine Bruvik fra Helsevitenskap og Esperanza Diaz fra Pandemisenteret er blant prisvinnerne på Fakultetets dag.
Kenneth Rothman, Vera Ehrenstein og Matthew Fox gjestet CISMAC som forelesere.
Pandemisenteret og senterleder Esperanza Diaz er i år tildelt formidlingsprisen av Det medisinske fakultet.
En liten feiring av det rekordhøye antallet pasientbesøk i mars måned i Spesialistutdanningsklinikken . Godt teamarbeid gir både gode resultat og godt arbeidsmiljø . Tusen takk til kandidatene, tannhelsesekretærene og veilederne som alle bidrar til fellesskapets beste.
Fra mandag 16. mai starter arbeidet med ny skilleveg i Molarene
- En annerkjennelse for sykehjemmene, pasientene, de pårørende og personalet, sier Husebø.
Professor og leder ved Senter for ernæring, Gülen Arslan Lied, har uttalt seg til forskning.no om en studie om tarmbakterier og Covid-19.
Det er nå klart hvem som blir tildelt statusen som merittert underviser for 2021, og hvem som mottar Falch junior-prisen, samt fakultetets egne undervisnings- og forskningspriser. Tildelingen skjer på Fakultetets dag 27. april.
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøkte tirsdag 19. april Alrek helseklynge, for å snakke om fremtidens helsevesen og Vestlandslegen.
I år er det 50 år siden allmennmedisin ble introdusert som et akademisk fag i Bergen. Dette ble torsdag markert med jubileumsfest og lanseringen av en helt ny bok om allmennmedisinens historie ført i pennen av UiB-professor Steinar Hunskår.
Fikk tildelt 50 000 for sin forskning på aggressiv brystkreft. – Det oppleves motiverende å få en slik anerkjennelse, sier hovedpersonen.
Studentene Ole Alexander og Elisabeth møttes i TVEPS. Det ble starten på videre samarbeid og utviklingen av en bærekraftig løsning for retur av medisiner.
Dates: 10-12 March Ideas flowed and action points were shaped at the SFU writing seminar last week that took place at SCANDIC Flesland hotel. Student representatives were engaged in the entire process and contributed with valuable feedback and ideas that are being implemented in the SFU application.

Sider