Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

De neste 5 årene skal et stort, tverrfaglig prosjekt ved UiB flytte kunnskapsfronten innen kunstig intelligens (AI) med særlig søkelys på pålitelig og etisk utvikling i feltet. Programmet er støttet av EU og skal utdanne 19 forskere fra ulike disipliner til fremtidens forsknings- og teknologiledere.
The University of Bergen's Centre for Pharmacy has been granted a prestigious Erasmus+ cooperation partnership grant of €400,000 over 36 months for their FPD-Include project. FPD-Include, which stands for Faculty Professional Development for inclusion in pharmacy education, is a collaborative effort involving Utrecht University, San Pablo-CEU, Helsinki University, and the University of Bergen as... Les mer
Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner var vel representert på ESH2023 i Milano
Rektor Margareth Hagen og helseminister Ingvild Kjerkol var blant flere innledere da den internasjonale leprakonferansen ved UiB åpnet. Over 30 nasjoner er representert på markeringen.
Pandemisenteret inviterer til workshop å trekke lærdommer fra bruken av smittevernloven i COVID-19 pandemien.
Det var stinn brakke da Senteret arrangerte åpent debattmøte om NOU 5/23: Kvinnehelse og kjønnsforskjeller i helse (Kvinnehelserapporten)
Torsdag 25. mai disputerte Zhanna Gaulen for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Pre-treatment preference, opioid use, and life satisfaction among heroin dependent users receiving treatment with buprenorphine-naloxone or extended release naltrexone: A 12 week randomized trial and a 36 week follow-up study»
Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2023 - søknadsfrist 2. oktober 2023
We are currently looking for a new postdoc to join our team. The position is part of the project ”Molecular and cellular studies of the immunopathogenesis of arthritis”.
European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP) arrangerte nylig sin årlige konferanse i Valencia (Spania), dedikert til temaet bærekraft i farmasi, farmasøytutøvelse og farmasøytutdanning.
Studentene Solveig Vederhus og Eirik Myhre ved Pandemisenteret ble denne uken tildelt pris for "beste hovedoppgave" for sin forskning på kulturelle faktorer og innvandreres oppfatninger under covid 19-pandemien.
Student og interessert i tverrfaglighet og veiledning? Da kan du bli studentfasilitator i TVEPS!
Startskuddet for Vestlandslegen ble markert med kick-off på Stavanger universitetssjukehus (SUS) 7. juni.
Mandag 12. juni ble det for andre gang holdt et arrangement i auditoriet der alle medisinstudenter som leverer hovedoppgaver dette semesteret ble presentert og honorert.
Johannes Just Hjertaas disputerte 05.06.23 med avhandlingen "Measurement of the left ventricular deformation using 3D echocardiography"