Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Professor Preben Aavitsland ved Pandemisenteret leder i sommer to internasjonale komitéer oppnevnt av WHOs generaldirektør for å gi WHO råd om hvordan covid-19-pandemien og m-kopper-utbruddet bør håndteres de nærmeste årene.
Rettsvitenskap, medisin og psykologi holder stand som de mest populære utdanningene ved UiB. Teknologi- og mediefag har flest søkere per studieplass.
Tid: Mandag 04.09.23 kl 12:00-13:00 Sted: Haukeland Universitetssykehus, Laboratoriebygget, møterom 8.1-2, 8. etasje. Tema: Samarbeid om forskning på kvinnehelse mellom Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i Bergen og Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner