Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus er de i gang med en ny studie for å se om en antiviral behandling hjelper mot multippel sklerose (MS).
Universitetet i Bergen er tildelt seks EU-finansierte mobilitetsstipend gjennom Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Gjennom ordningen får utenlandske forskere et toårig forskningsopphold ved UiB.
Førsteamanuensis og leder for Senter for kvinne og kjønnsforskning Kari Jegerstedt holdt et morsomt og inspirerende seminar om tema på Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner, 19.februar 2024
Under årets HMS-dag ved Det medisinske fakultet ble Teknisk fellesavdeling ved Institutt for biomedisin (IBM) vinnere av årets arbeidsmiljøpris. Fellesavdelingen mottar prisen for sin uvurderlige innsats under gjennomføringen av OSKE-eksamen.
Mandag 19. februar var det offisiell åpning av TRACE - Senter for translasjonell forskning i epidemiologi, og en markering av oppstarten på tre nye prosjekter med støtte fra Trond Mohn forskningsstiftelse. Senteret har som hovedmål å utvikle nye strategier for forebygging og behandling av ikke-smittsomme sykdommer.
En studie fra Universitetet i Bergen viser at menn med betennelsesaktige sykdommer i ledd eller rygg, som leddgikt, får flere barn enn andre menn. – Overraskende, sier forskeren selv.
Pandemisenteret skal fremover lede en nyopprettet arbeidsgruppe på migrasjon og pandemi på oppdrag fra den europeiske folkehelseorganisasjonen EUPHA.
Uteområdet ved Tednebakkane omsorgssenter skal rustes opp til glede for beboere og ansatte. Inspirasjonen er hentet fra TVEPS-studenter.
Pandemisenteret har nå ledig en stipendiatstilling knyttet til prosjektet ”Social insights into «point-of-care»-testing and pandemic preparedness”.
Etter få timer kan kreftcellene selv fortelle om behandlingen virker. UiBs nye K.G. Jebsen-senter for blodkreft skal gi løfte diagnostikk og behandling til neste presisjonsnivå.  
Forskere ved UiB har utviklet et verktøy som kan fange opp avvik i pasientbehandling på en ny måte.– Drømmen er at metoden skal bli et nyttig bidrag til mer individtilpasset sykdomsbehandling, sier Michael Baumgartner.