Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Doktorgradsarbeidet til Ole Vidhammer Bjørnstad, som inkluderer tre kommende vitenskapelige publikasjoner, kaster lys over forekomsten av nevrale forløperceller i brystkreft, og interaksjonene mellom nevrale forløper celler og brystkreftceller. Resultatene viser at nerver kan påvirke brystkreft, ved at nerveelementer kan forsterke de aggressive egenskapene til kreftceller. Dette understreker... Les mer
I et nytt doktorgradsarbeid fra CCBIO, av Christiane Helgestad Gjerde, har gruppen utviklet avanserte 3D-modeller av eggstokkreft, også kalt «minisvulster». Disse modellene fungerer som et verktøy for å studere levende kreftceller i laboratoriet. Denne kunnskapen kan føre til ny kreftbehandling og spare tid for pasientene ved å ikke bruke tid på behandling som ikke vil virke.
28 har søkt om midler til å forske på kvinnehelse som skal kobles opp mot Driv. – Veldig gledelig at det er så stor interesse, sier initiativtaker og prodekan Marit Bakke.
Hassan Abdel-Raouf Abdel-Wahab Mohamed Ali disputerte for doktorgraden ved Universitetet i Bergen 24. mai. Tittelen på oppgaven er: "Stemness and osteogenic differentiation of induced pluripotent stem cells generated in xeno-free conditions".
Victoria Xenaki disputerte for doktorgradsavhandlingen sin ved Universitetet i Bergen 23. mai. Tittelen på oppgaven er: " Nanosafety aspects: Dental health care workers’ perception of nanomaterials and in vitro nanotoxicity assessment using new approach methodologies ".
Forskning ved UiB og Haukeland gir innsikt i en spesiell form for diabetes som kan behandles med alternative legemidler.
Ny forskning viser at man ikke skal undervurdere hilsingens betydning når medisinstudenter skal gjøre teori om til praksis.
Målinger av vekt og høyde hos 78.000 barn viser at forekomsten av overvekt og fedme delvis sank i årene før, men økte hos gutter gjennom pandemien.
For å koordinere innsatsen rundt forskning på klima og helse, arrangerte Bjerknessenteret og Pandemisenteret en idémyldring 14. juni. Sesjonen ble holdt på Alrek helseklynge og samlet forskere og andre til diskusjon om de kritiske koblingene mellom klimaendringer og helse.
"Sunn økonomi"-prosjektgruppen tror at fakultetet kan spare opptil 70 millioner kroner de tre neste årene: – Det er sunt å se seg selv i speilet innimellom, sier prosjektleder Christian Vedeler.
For andre gang ble det arrangert en egen Forskningsdag ved Det medisinske fakultet i Eitri helseinkubator. Årets program var både tettpakket og variert.
Se forskerne våre fortelle om sine prosjekter i Driv.
Gratulerer til Lisa Aaslestad ved SEFAS og IGS med fullført mastergrad – og det med beste karakter (A)! Oppgaven heter "Bridging Gaps : Wearable sensing-driven assessment of REM sleep behavior disorder in Parkinson’s Disease. Results from the DIGI.PARK study", og i prosjektet sitt har Lisa sett på søvnforstyrrelser ved Parkinsons sykdom, og hvordan bærbar sensorteknologi kan forbedre vurderingen... Les mer
Mange kvinner opplever diffuse symptomer som hjernetåke, fatigue og mageplager i den første delen av svangerskapet. Banebrytende forskning fra UiB kan gi nye svar på hvordan genene kan utløse slike symptomer.
– Heidi er en ekstremt dyktig lege, og det var kjempespennende å observere henne i konsultasjoner med pasienter, skriver student i nominasjonen.
Hun var invitert til å presentere resultater fra sine studier om kjønnsforskjeller ved høyt blodtrykk basert på helseundersøkelsen i Hordaland
17.– 19. april 2024 ble forskerskolekurset Brukermedvirkning i medisinsk og helsefaglig forsking gjennomført på Eitri medisinske inkubator-senter – en perfekt ramme for et innovativt kurs med både forskerskolestudenter, forskere og brukerrepresentanter som deltakere. Denne gangen ble kurset utvidet med enda større bredde i fagfelt og organisasjoner, alle med en felles forståelse for at en bred og... Les mer
Aurora Brønstad ved Dyreavdelingen fikk en pris fra Norecopa for sitt arbeid med å videreutvikle forsøksdyrfaget.

Sider