Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Det juridiske fakultet mottar rundt 21 millioner kroner fra Forskningsrådet for å opprette senteret CENTENOL. Senteret skal styrke kunnskapen om forholdet mellom europeisk og norsk rett.
Norsk målføresynopsis er en systematisk samling av 1300 dialekter fra hele Norge. Nå er arkivet innlemmet som en del av Norges dokumentarv av Kulturrådet.
En ny stor internasjonal undersøkelse ledet fra Bergen viser at de som jobber skift kan ha over fem ganger så høy risiko for å bli innlagt på sykehus som følge av covid-infeksjon.
– Jeg kjedet meg litt i mattetimene, sier Marius Oanæs Andersen. Allerede på barneskolen tok han matematikk-fag på videregående. Som 15-åring begynte han å ta matematikk ved UiB.
Fredag 2. desember blei det tent ein lysinstallasjon på tomta der det nye Griegakademiet skal komme. «GRIEGAKADEMIET!» er skrive i store oransje bokstavar, synleg frå Bybane-stoppet ved Fløen. Installasjonen skal lyssetjast no i julemånaden.
Mange sykehuspasienter opplever en akutt forverringstilstand mens de ligger på sykehus kalt delirium. Nå kan banebrytende forskning fra UiB og UiO være med på å gi svar på hvorfor så mange som 1 av 5 innlagte opplever dette.
Bjarne Hansen og Gerd Kvale får den prestisjetunge innovasjonsprisen til Forskingsrådet.
I budsjettforliket ber regjeringspartiene og SV regjeringen om å legge til rette for at arbeidet med forprosjekt for nytt bygg til Griegakademiet i Bergen fortsetter.
Karismatiske ledere, knebling av motstemmer og steile fronter kan være begynnelsen på slutten.
Senter for undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen etablerer nå en erfaringsbasert master i undersøkende journalistikk.
Fagutvalget Curie ved studieprogrammet Medisinsk Teknologi på Kjemisk Institutt mottok fredag 25. november Universitetet i Bergens læringsmiljøpris.
Den femte Aarebrotforelesningen går av stabelen 22. januar og skal holdes av professor og spesialist i immunologi ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland. Tema for forelesningen er immunforsvaret.
En ny artikkel i Science viser hvordan menneskeskapte endringer ender Amazonas økosystemer hundre til tusen ganger raskere enn naturlige klimatiske og geologiske prosesser.
Universitetsstyret vedtok i årets siste møte opprettelsen av seks nye studieprogrammer ved UiB.
Inntak av antihistaminer før og under svangerskapet er assosiert med en redusert risiko for tidlig svangerskapsforgiftning hos allergiske kvinner, viser ny forskning fra UiB.
De aller fleste obduksjonene i Norge er av folk som har dødd alene. - Når kroppen har ligget en stund er det krevende å slå fast hva som har skjedd, sier rettsmedisiner Inge Morild.
Banebrytande forskingsidear om migrasjon og diamantbelegg har gjeve Marry-Anne Karlsen og Justas Zalieckas ved Universitetet i Bergen Starting Grant frå Det europeiske forskingsrådet (ERC).
Finansiering av utenlandske studenter i Norge er en god måte å tilrettelegge for internasjonalt samarbeid, skriver en gruppe vitenskapskvinner.

Sider