Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Havforskaren Fiamma Straneo vert æresdoktor ved Universitetet i Bergen. Den banebrytande og verdsleiande oseanografen er føreslått av Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet.
UiB inviterer alle UiBere med familie til å gå sammen i årets 17. mai-tog i Bergen. – Endelig kan vi feire 17. mai på skikkelig vis igjen! Jeg ønsker derfor alle UiBere hjertelig velkommen til å gå sammen i årets 17. mai-tog, sier UiB-rektor Margareth Hagen.
Norsk Ordbok, ei skikkeleg gullgruve av ei ordbok, finst no i ei komplett nettbasert utgåve, frå a til å. I tillegg er nytt materiale publisert for første gong sidan Universitetet i Bergen overtok ordboka i 2016.
– For mange russere er det umulig å finne ut hva som skjer i Ukraina nå, sier forsker Johanne Berge Kalsaas. I nyeste Popviten forklarer hun hvordan Russland ble så gode på propaganda.
Erasmusbussen er UiBs nye tilbud til studenter som ønsker en grønnere, sosial og gratis reise til utvekslingsopphold høsten 2022.
To kunstneriske forskere har fått EU–finansiering til forskeropphold ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) gjennom programmet Marie Skłodowska–Curie Actions (MSCA). I tillegg kommer en klimaforsker til geovitenskap og Bjerknessenteret.
Regjeringa opnar for at det skal produserast nesten like mykje kraft frå havvind som frå vasskraft i Noreg innan 2040. – I tråd med kva UiB tilrår, seier havvindprofessor Finn Gunnar Nielsen.
Universitetsmuseet i Bergen vant høythengende europeisk museumspris for måten de tar i mot publikum på.
Ukrainsk territorium har vært okkupert av forskjellige makter gjennom mange hundre år, men Ukraina har aldri gitt opp sin selvstendighet. – Det er viktig å kunne historien for å forstå hvordan ukrainere har det i dag og hvem vi er, sier førsteamanuensis Liliia Oprysk ved Det juridiske fakultet, som selv er fra Ukraina.
Torsdag 5. mai er det møte i universitetsstyret på UiB. På sakslisten finner du blant annet: Høringsuttalelse om Hatlen-utvalgets rapport - Finanisering av universiteter og høyskoler og foreløpige rammer for budsjett 2023. Følg møtet fra klokken 10.00.
Pasienter med alle grader av KOLS har oftere koronarsykdom enn det man skulle forvente ut fra alder og røyking alene. Det viser en ny studie fra Klinisk institutt 2.
Fagmiljøene i farmasi, informatikk og tverrprofesjonell samarbeidslæring i helse vil bli Senter for fremragende utdanning (SFU). Ordningen skal styrke kvalitetsutvikling i utdanningene på mange felt.
Et nytt forskningssenter ved UiB skal gi diabetes-pasienter mer presise diagnoser og bedre behandling av sykdommen. – De fleste diabetes-pasienter lever gode liv. Men diagnostisering og behandling kan bli enda bedre, og det skal vi bidra til, sier senterleder Pål R. Njølstad.
Opp mot 8000 bergensere tok turen til Marineholmen. Slik var kunnskapsfestivalen til realfagene med venner.
Søndag 1. mai kastet Statsraad Lehmkuhl loss fra Valparaíso i Chile. De neste fire månedene er 90 studenter og undervisere fra UiB om bord på seilskipet.
Inge Jonassen fra Universitetet i Bergen har tatt over vervet som styreleder i NORA - Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium
Eva Gerdts og Bettina Husebø mottar henholdsvis Hjerteforskningsprisen og Demensforskningsprisen for 2022. Prisene ble delt ut av Hans Majestet Kongen på en høytidelig seremoni.
På årets Our Ocean konferanse gikk diskusjonene høyt om havets rolle for verden. UiB-professor Edvard Hviding var en av svært få forskere til stede og var aktiv deltaker i diskusjoner om Stillehavet betydning for klimaendringene. Men hva vil være det beste tiltaket for å redde havet?

Sider