Hjem

Aktuelt

Abonner på nyhetsbrev

 
 
 
#klimavenn
Morven og Mari

Morven og Mari utfordrer familier til å ta klimagrep

I en UiB-utviklet tv-serie ser fire familier i Bergen på løsninger for å kutte egne klimagassutslipp. Våre forskere er oppsøkende hjelpere.

Styrker UiBs internasjonale rolle:
Forskersamarbeid

Skal utvikle framtidas marine forskningsledere

UiB sørger for at FNs havtiår får en flyvende start gjennom å utvikle en ny generasjon marine forskere og beslutningstakere. I det nye SEAS-programmet skal næringsliv, forvaltning og UiBs tverrfaglige marine satsing sikre bærekraftig bruk av havet.

UiB FRAM
Universitetsmuseet og muséhagen.

UiB FRAM - hva vet vi så langt

I høst gjennomførte UiB en undersøkelse blant vitenskapelig ansatte for å kartlegge deres rammer for å drive forskning. Det er oppløftende resultater, men også noen forbedringspunkter. Resultatene er en del av prosjektet UiB FRAM, og det skal levere en samlet rapport til universitetsstyret i juni.

Horizon 2020
MSCA IF Results Poster

Ni forskarar får mobilitetsstipend frå EU

Universitetet i Bergen får ni internasjonale mobilitetsstipend frå Marie Skłodowska-Curie Actions for 2020. Fem stipend går til Matnat.

Nyhet
REV Ocean

UiB og REV Ocean inngår ambisiøst samarbeid

REV Ocean og Universitetet i Bergen (UiB) signerte 16. februar en avtale som markerer begynnelsen på et ambisiøst samarbeid om bærekraftig hav og nye løsninger.

Covid-19
Tre utgaver av samme mann, med ulike ansiktsutrykk

Framveksten av "pandemipersonligheter" skaper konflikt

UiB-forsker Mimi E. Lam har nylig publisert en kommentar om konsekvensene av ulike personlighetstyper som oppstår som følge av koronapandemien.

Studiebarometeret:
bilde av universitetsbiblioteket

UiB-studentene savner fysisk undervisning og studievenner

Studiebarometerets tall fra 2020 viser at UiB-studentene i trives på studiet de har valgt. Likevel oppgir 7 av 10 studenter at digital undervisning ikke kan erstatte fysisk undervisning.

Minnemarkering for Plasthvalen
plasthvalen 4 år etter

Plasthvalen - fire år etter

- Med denne markeringen vil Arven etter Plasthvalen og Universitetet i Bergen bidra til at Plasthvalens budskap ikke blir glemt; havets helse står på spill og vi må handle nå.

Nyhet
Illustrasjon UiB Innsikt

Ny runde med UiBs lørdagsseminarer UiB Innsikt

Universitetet i Bergen og Studentersamfunnet inviterer til nye lørdagsseminarer med kunnskapsbaserte perspektiver på aktuelle tema.

Romforskning
romforskning ved BCSS

Birkelandsenteret med nøkkelrolle i nytt NASA-prosjekt

Satellittprosjektet EZIE er utvalgt av NASA til å studere elektriske strømmer i Jordens atmosfære. Forskere ved Birkelandsenteret for romforskning ved UiB har en sentral rolle i prosjektet.