Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Det er 28 farmasistudenter som skal avlegge avsluttende mastereksamen i løpet av 2009. De fleste studentene hadde leveringsfrist for den skriftlige delen av masteroppgaven 20. mai og flere av disse studentene har allerede hatt muntlig presentasjon, med påfølgende eksaminasjon og fått sin karakter. En av disse er Kevin Choat og her vil vi presentere et sammendrag av hans oppgave.
Universitetet i Bergen har valde dekanar som normalordning, men to av fakulteta har fått løyve til å ha ei prøveordning med tilsett dekan i komande periode. Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er det frå 1. august 2009 ledig stilling som dekan
18. august 2009 er søknadsfrist for de tre individuelle stipendordningene i Marie Curie actions. Erfarne forskere får dekket lønnsmidler for opphold i Europa eller resten av verden, eller norske institusjoner kan ta inn erfarne forskere fra hele verden.
Oslo og Akershus Fylkeslag skal i samarbeid med Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi, Torshov Kompetansesenter og Bredtvet Kompetansesenter arrangere et opplæringsprosjekt, for skole-, PPT ansatte, og siste års studenter med midler tildelt fra Helse og Rehabilitering 2009.
Lone Holst forsvarte 27. mai avhandlingen "Use of herbal remedies during pregnancy" og er dermed den første som har avlagt doktorgrad i forbindelse med farmasistudiet i Bergen.
Det skal veljast medlemer til fakultetsstyret og instituttråda ved Det medisinsk- odontologiske fakultet. Valet er heimla i universitetets valreglement.
Dag Moster (M.D., Ph.D.) og medforfattere Rolv Terje Lie og Trond Markestad, vant prisen for årets publikasjon ved Institutt for samfunnsmedisinske fag.
Til den nybakte prisvinneren hadde studentene følgende hilsen: "Kjære Anni! Tusen takk for den fremragende innsatsen du har lagt ned for å tilrettelegge BIOBAS for oss farmasistudenter. Du er en verdig vinner av Genericaprisen 2009."
Bergens medisinske forskningsstiftelse (BMFS) har vedtatt å etablere et strategisk rekrutteringsprogram i skjæringsfeltet mellom basalforskning og klinisk forskning. Programmet tar primært sikte på rekruttering av forskere som er ferdig med sin postdoktorperiode (eller tilsvarende).
Til den nybakte prisvinneren hadde studentene følgende hilsen: "Kjære Anni! Tusen takk for den fremragende innsatsen du har lagt ned for å tilrettelegge BIOBAS for oss farmasistudenter. Du er en verdig vinner av Genericaprisen 2009."
Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo arrangerer en nasjonal workshop den 24. juni på Universitetet i Oslo for forskere fra norske institusjoner som planlegger å søke Starting Grants fra European Research Council (ERC).
Forskingsavdelinga inviterer til informasjonsdag om EU FP7 Marie Curie-programmet onsdag, 10.juni frå kl 9-12.
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet har vedteke at det i laupet av 2009 skal lagast ein ny strategiplan for fakultetet. Prosessen skal vera open og framdrifta i arbeidet vert difor synleggjort på nettet.
NFR gjør det i et brev til universitetene eksplisitt klart at utstyrssøknader som ikke godtgjør nasjonal karakter, herunder tilgjengeliggjøring for relevante forskningsmiljøer, neppe vil vinne frem. Svaret på denne utfordringen kan være organisering som kjernefasilitet. Institutt for biomedisin deler gjerne sine erfaringer om slik organisering med andre.
Gjennom OECDs retningslinjer for tilgjengelighet av forskningsdata kan Norge - gjennom å ivareta norske forskeres behov for publisering - samtidig ivareta det internasjonale forskersamfunnets behov for kvalitetssikrede data som er etterprøvbare.

Sider