Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Hilde Renate Engerud fra Klinisk institutt 2 deltar i Forsker Grand Prix i Bergen den 25. september. Der skal hun presentere forskningen sin på livmorkreft på fire minutter.
– Smerte er et veldig komplekst fenomen, sier fysioterapeut Kjartan Fersum. Noe av det viktigste han mener han kan lære ryggpasientene sine er håp og positivitet.
Gruppen for hjernekreft-immunologi og -terapi skal ha stand på forskningsdagene med hjernesvulstforeningen.
Friske nerveceller danner synapser med aggressive hjernekreftceller som fremmer vekst og spredning av hjernekreft. Epilepsimedisin kan dempe den farlige kommunikasjonen og muligens inngå i fremtidig behandling.
Onsdag 4. september ble kliniske ernæringsfysiologers dag for første gang markert i Norge.
De nye utvekslingsstudenter Maria Gorretti Nakyonyi og Evelynn Kaleysubula deltok nylig på et møte med UiB-rektor Dag Rune Olsen og utviklingsministeren Dag Inge Ulstein.
Tidlig overgangsalder er forbundet med økt risiko for en rekke sykdommer. Nå har UiB-forskere sett at tilgjengeligheten av grøntareal er assosiert med forsinket overgangsalder for kvinner.
Som velferdssamfunn kan vi ikke akseptere at eldre blir underernærte.
Det medisinske fakultetet ønsker å stimulere til økt eksternfinansiert aktivitet og har derfor etablert en ordning slik at vi tildeler rekrutteringsstillinger til eksternfinansierte prosjekter.
Antallet som fullammer barna sine går nedover, likevel er amming den beste måten å gi mat til nyfødte frem til anbefalte seks måneder, påpeker professor Jutta Dierkes ved Senter for ernæring.
Ungdommer som er misfornøyde med kroppen sin, eller opplever lite tilfredshet med livet, har dårligere helse i voksenlivet, viser en nylig publisert studie fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
Podkast om utvikling av kreftbehandlingen, og hvordan persontilpasset behandling og nye medisiner gjør at flere kan leve lenger med metastatisk brystkreft.
Matematisk modellering og systembiologi forklarer den evolusjonære overgangen fra en fire-trinns til en to-trinns vei for syntese av NAD fra vitamin B3.
Veiledningstjenesten ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er en del av Kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse ved Det medisinsk-odontologiske fakultet og er primært rettet mot forskere som er ansatt ved fakultetet. Forskere kan henvende seg til veiledningstjenesten for å diskutere design av studier, valg av statistiske metoder og bruk av programvare.
Bergen er på topp i Norge i odontologi og tannpleie ifølge Shanghai-rangeringen, en av verdens viktigste rangeringer for universiteter.
RETTE er et nytt verktøy ved UiB hvor alle prosjekter som behandler personopplysninger skal registreres. I uke 33 og 34 er det opplæring og informasjonsmøter om verktøyet.
Soheil Vishal Ighani valgte medisinstudiet på UiB blant annet på grunn av gode utvekslingsavtaler og spennende elektive emner. Vi ønsker han og alle andre nykommere velkommen til et nytt studieår!
Juss, psykologi, medisin, medie- og IKT-fag trekker flest søkere. UiB hevder seg godt i konkurransen om å tiltrekke seg de beste hodene.

Sider