Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Major milestone for our studies in the Norwegian Mother and Child Cohort study (MoBa). Preprint describing the first GWAS to emerge from an ongoing  nationwide initiative to create a genotype resource for the entire Norwegian Mother and Child Cohort Study, capitalizing on a wealth of phenotypic data from 114,000 children.
UiB var nylig i Odense for å se hvordan et av verdens ledende universiteter innen kiropraktikk underviser sine studenter.
Ifølge malariaforsker Bernt Lindtjørn er vi fortsatt langt unna en utrydning av den dødbringende infeksjonssykdommen. Imens dør en halv million av malaria årlig. De fleste av dem barn.
Det pågår no eit arbeid med å gjøre endringar i gang- og kjøremønsteret for anleggskøyretøy i området mellom Sentralblokka på Haukeland og byggetomta til BUS 2 (Barne-og ungdomsjukehuset). Entrepenøren skal lage ein ny, førebels transportvei for lastebilar og ein ny vei for gåande.
Vil du være forsøksperson i prosjektet «Hjerne-tarm-mikrobiota-aksen ved irritabel tarm»?
Fakultetet ble resertifisert som Miljøfyrtårn den 9. april etter en resertifiseringsprosess som startet høsten 2018. Resertifiseringen inkluderer instituttene, sentrene og fakultetsadministrasjonen.
Vi innfører et nytt programmeringsverktøy for å beregne styrke og forsøksstørrelse i genetiske assosiasjonsstudier. Beregningene er implementert i R-pakken Haplin og kan lett anvendes av forskere som ønsker å gjøre genetiske assosiasjonsanalyser i f.eks. MoBa eller Harvest. Artikkelen er publisert i BMC Bioinformatics.
Er du interessert i tverrfaglighet? TVEPS tilrettelegger tverrprofesjonelt samarbeid for studenter. Nå trenger vi flere fasilitatorer som kan sikre god læring i praksis.
Takket være professor Morten Lund-Johansen ved K1 og kolleger har Etiopia 35 spesialister til å utføre hodeoperasjoner. Rundt årtusenskiftet fantes det ingen.
Statsråd Iselin Nybø (V) la ned grunnsteinen til Alrek helseklynge, i digital utgave.
UiB-forskarane fekk i snitt 1,56 publikasjonspoeng for 2018, viser nye tal frå Cristin.
Nyåpningen av PET-senteret ved Haukeland Universitetssjukehus sikrer at forskere ved UiB og pasienter og ansatte ved Haukeland Universitetssjukehus har visualiseringsutstyr i verdensklasse.
Årets KEFF-konferanse ble holdt i Bergen 18.-19. mars og ble en stor suksess med over 220 deltakere.
Sårpasienter er en forsømt pasientgruppe i Norge. Kroniske sår er fortsatt forbundet med stigma, og mange pasienter lider ofte i stillhet.
Støy er et problem på mange arbeidsplasser og arbeidere på steder med høyt støynivå risikerer å utvikle støyskader.
Professor i medisinsk etikk ved UiB, Ole Frithjof Norheim, er utnevnt som ny leder av Bioteknologirådet i perioden 2019 - 2023.
TVEPS trener medisin- og helsefagstudenter i tverrfaglig samarbeid. Vi søker flere sykehjem som kan ta imot våre studentgrupper.
Ph.d kandidat Lina Lernevall skriver i et Reisebrev til SÅR, Medlemsblad for Sårheling, at det var utrolig lærerikt å se hva de forskjellige landene jobber med og hva man kan få til med små ressurser. Lernevall var med til en internasjonalt konferanse for International Society for Burn Injuries, 2018, i India.

Sider