Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

I høst gjennomførte UiB en undersøkelse blant vitenskapelig ansatte for å kartlegge deres rammer for å drive forskning. Det er oppløftende resultater, men også noen forbedringspunkter. Resultatene er en del av prosjektet UiB FRAM, og det skal levere en samlet rapport til universitetsstyret i juni.
Artikkelen «kohort» blant de mest leste i Store Norske Leksikon i pandemiåret i fjor. Bak står UiB-professor Sigmund Grønmo. Også jussprofessor Eirik Holmøyviks artikkel om koronaloven er en vinner.
Middelalderfilolog Helen Leslie-Jacobsen er en av fire unge, fremragende forskere i Norge som skal delta i det toårige Young CAS Fellow-programmet. Hun får midler til å forske på middelalderballader fra Færøyene.
Publikum fra over 100 land var tilstede da utenriksminister Ine Eriksen Søreide åpnet den fjerde Bærekraftskonferansen I Bergen. Totalt var det 2.600 publikummere med på konferansen av totalt 3.500 registrerte. På konferansen diskuterte deltakerne hvordan bærekraftsmålene vil bli påvirket av den pågående koronapandemien og økende ulikhet i kjølvannet av denne.
Professor Eirik Holmøyvik har bidrege med norsk landrapport til det danske Folketinget si utgreiing om koronapandemien.
UiB, med Rebecca Cox ved Influensasenteret og Pandemisenteret i spissen, skal koordinere Norges innsats i et stort europeisk samarbeidsprosjekt som skal teste ut vaksiner mot covid-19.
Universitetet i Bergen får ni internasjonale mobilitetsstipend frå Marie Skłodowska-Curie Actions for 2020. Fem stipend går til Matnat.
REV Ocean og Universitetet i Bergen (UiB) signerte 16. februar en avtale som markerer begynnelsen på et ambisiøst samarbeid om bærekraftig hav og nye løsninger.
EU-/EØS-rettsutviklingen går som regel på høygir, og det er et vell av materielle og metodiske problemstillinger som er overmodne for forskning, sier professor Christian Franklin.
Det at domstolen og rettssystemet skal samspille med et større samfunn har alltid vært en drivkraft i det jeg har jobbet med i forskningen, sier professor Ragna Aarli.
Her hjemme har mynter og sedler blitt et sjeldent syn. I en del andre land er det fremdeles en stor del av hverdagen. Vipps har utfordret UiB til å se hvordan en mobil lommebok kan bli verdifull og nyttig i nye markeder.
I en UiB-utviklet tv-serie ser fire familier i Bergen på løsninger for å kutte egne klimagassutslipp. Våre forskere er oppsøkende hjelpere.
UiB idé gir støtte til ansatte og studenter slik at de tidlig kan få testet ut sin ide for en ny tjeneste eller oppfinnelse.
UiB sørger for at FNs havtiår får en flyvende start gjennom å utvikle en ny generasjon marine forskere og beslutningstakere. I det nye SEAS-programmet skal næringsliv, forvaltning og UiBs tverrfaglige marine satsing sikre bærekraftig bruk av havet.
Forskning er fortsatt et felt som er dominert av menn. Med film og debatt skal Dorothy Dankel ta et oppgjør med diskriminering og seksuell trakassering.
Opprettelsen av et samarbeidsutvalg, flere faste møtepunkter og etablering av en felles finansiell stimuleringsordning for samarbeidsprosjekter innen forskning og innovasjon. Det er blant grepene som skal forsterke samarbeidet mellom UiB og NORCE, og styrke Vestlandet som en kunnskapsregion.
Torsdag møtes universitetsstyret til årets første ordinære styremøte. Se møtet direkte her fra klokken 10.
UiB-forsker Mimi E. Lam har nylig publisert en kommentar om konsekvensene av ulike personlighetstyper som oppstår som følge av koronapandemien.