Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Med over 200 tilhørere i salen ble det tirsdag 28. februar markert at det er nøyaktig 150 år siden Gerhard Armauer Hansen oppdaget leprabasillen. Publikum fikk sterke vitnesbyrd som minnet om at det fortsatt er en lang vei å gå mot full utryddelse av sykdommen.
Statsminister Jonas Gahr Støre åpnet UiBs internasjonale konferanse om krigen mot Ukraina, 24. februar 2023. Han mener at denne typen arrangementer har effekt og er et viktig bidrag i motstandskampen mot ødeleggelse og krig.
Statsminister Jonas Gahr Støre sto for åpningen av den internasjonale konferansen som UiB og Ukrainas ambassade arrangerer på dagen ett år etter Russlands angrep på Ukraina. Følg konferansen digitalt her.
Universitetet i Bergen har samlet sine innspill til hva som skal prioriteres i Horisont Europa i perioden 2025-2027. Anbefalingene ble i dag sendt inn i form av et posisjonsnotat til høringen om EUs strategiske plan for forskning og innovasjon.
– Det kan bli flere tiår med krig i Ukraina. Men de russiske mødrene er en mulig vei ut av krigen, sier UiB-forsker Martin Paulsen i podcasten UiB Popviten.
Institutt for klinisk odontologi har fått støtte til gjenbruksbriller som reduserer plastavfall. Har du også en idé som kan gjøre UiB grønnere? Send en søknad til Klimafondet innen 13. mars.
Studentene var mer motiverte for studieinnsats og mer fornøyde med det faglige og sosiale miljøet ved UiB i 2022. Det viser Studiebarometerets undersøkelse for 2022.
Hjemkomsten til Statsraad Lehmkuhl 15. april markerer også begynnelsen på One Ocean Week - en uke med spennende og underholdende arrangementer om bærekraftig hav i Bergen. Her finner du en oversikt over UiBs arrangementer i løpet av havuken. Alle arrangement er gratis og åpen for alle, unntatt der hvor det er indikert.
Universitetet i Bergen får fire EU-finansierte mobilitetsstipend gjennom Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Ett stipend går til Det humanistiske fakultet, og tre går til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Temaet for konferansen var "En rettferdig transformasjon til en bærekraftig fremtid", noe som passer perfekt med konferansens globale publikum: Mer enn 1700 deltakere fra 117 land hadde meldt seg på det heldigitale arrangementet. 
En undersøkelse gjennomført ved UiB viser at inntak av drikke søtet med sukker, gir høyere risiko for høyt blodtrykk.
Vineeta Yadav tildeles Rokkan-bokprisen 2022 for boken «Religious Parties and the Politics of Civil Liberties».
Gjennom Klimafondet kan studenter på alle fakulteter ved UiB søke om det nyopprettede stipendet Grønn master. Målet med stipendet er å inspirere studenter til å skrive masteroppgave om klima, miljø og bærekraft.
Undervisningsgruppa i geriatri ved Klinisk institutt 2 har blitt tildelt Helse Vest sin utdanningspris for 2022.
Universitetsstyret vedtok torsdag 2. februar universitetets nye strategi som skal være gjeldende frem til 2030. – En viktig dag for universitetssamfunnet, sier rektor.
Kulturhistorisk museum stenges og totalrehabiliteres for å møte dagens krav til sikkerhet og til et moderne museumsbygg. I mellomtiden vil publikum få oppleve utstillinger fra Universitetsmuseets kulturhistoriske samlinger blant annet i museets naturhistoriske bygg.
Universitetsstyret møtes til årets første styremøte torsdag, der blant annet UiBs nye strategi skal opp til behandling. Se møtet direkte her.
Les Universitetet i Bergens strategi for 2023–2030 her.