Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

UiB har utarbeidet en pandemiplan som et vedlegg til den sentrale beredskapsplanen. Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken oppfordrer alle avdelinger og fakulteter til å vurdere konkrete tiltak for sin virksomhet.
I 2008 hadde fakultetet en prøveordning med studentmedarbeidere som bidro i arbeidet med utveksling ved fakultet. Kommende semester ønsker vi å videreføre ordningen, og søker etter 2 studenter til denne oppgaven.
Valg av representanter til fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er nå klart.