Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Nina Langeland tiltrådte som dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 15. oktober. Nå har hun fått følge av prodekan for forskning, Robert Bjerknes og visedekan for undervisning Arne Tjølsen.
Fredag den 23.10.2009 disputerer MSc Meir Lotan. Tittelen til avhandlingen er: "Assessment of Pain in Adults with Intellectual and Developmental Disabilities."
12. oktober fikk Anne Elisabeth Ljunggren sin St. Olavs orden av fylkesmann Svein Alsaker.
Professor dr.med. Bjarne Magnus Iversen er idag utnevnt til Ridder av 1.klasse av den Kongelige Norske Sankt Olavs Orden.
I høst startet Det medisinsk-odontologiske fakultet opp sitt første utviklingsprogram for yngre forskningsledere (YFL). På åpningsdagen i september møttes de åtte deltakerne for første gang.
Medisinstudentene i Bergen arrangerte mandag 21. september revy, til støtte for Medisinstudentens Humanitæraksjon (MedHum) 2009.