Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

The course is arranged at the Department of Public Health and Primary Health Care, University of Bergen. The lecturers Raymond Ostelo, Caroline B. Terwee and Henrica CW de Vet are from the EMGO Institute, Vrije University Medical Center, Amsterdam, and are well known international researchers in this field.
Senter for farmasi ønsker deg lykke til med valg av studie og håper du velger å studere hos oss og at det er nettopp deg vi har gleden av å hilse på i det nye farmasikull 2010. Vi synes i hvert fall det er stas hver høst å hilse på det nye kullet med farmasistudenter.
På Haukeland Universitetssykehus kan man denne uken bevitne den store bredden av forskning som foregår ved de kliniske instituttene knyttet til sykehuset. 55 postere og 15 muntlige innlegg som ble presentert ved vitenskapelige møter og kongresser i 2009 vises frem for forskningsmiljøene og publikum. Utstillerne har laget egne sammendrag ved hver poster, myntet på publikum. Gjeve pengepremier går... Les mer
Internasjonalt anerkjent manuellterapeut holder workshop i Bergen med tema System-based Classification for Failed Load Transfer.
18.02.2010 kl. 10.30 (Aud. 2, BB-Bygget) disputerer Anne Brit Sørsdahl.
Torsdag 14. januar møtte ledelsen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet representanter fra Den norske legeforening. Blant andre president Torunn Janbu representerte Legeforeningen på møtet.
Nok et produktivt år for Seksjon for Fysioterapivitenskap. Her er fjorårets publikasjoner: