Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

20.-22. oktober ble det arrangert nasjonalt PhD seminar på Geilo for stipendiater med odontologiske forskningsprosjekt.
Paula, Ashley og Amy er tannlegestudenter. De har valgt å forlate universitetene de studerer ved for å studere et semester ved Universitetet i Bergen.
Stroke patients have particular high risk of thrombotic events caused by platelet (thrombocyte) activation, which may lead to new infarctions. Secondary treatment of these patients with anti-platelet therapy consisting of aspirin and dipyridamole is therefore a common protocol.
Nyhetsbrevet tannløst og fast for oktober inneholder blant annet informasjon vedrørende læringsutbytte beskrivelser,og odontologisk forskningsdag 5.november.
Fredag den 5.november blir det arrangert felles odontologisk forskningsdag for alle som er interessert i odontologisk forskning ved Det medisinsk-odontologiske fakultetet.
Professor og overlege Knut Wester har vorte heidra med Kongens fortenstmedalje i gull. Utmerkinga fekk han for si verksemd innan nevrokirurgien og sitt engasjement for fagfeltet i Etiopia.
Førsteamanuensis Marit Øilo ved Institutt for klinisk odontologi, ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ble tildelt NTF-prisen for undervisning og forskning.
Nye forskningsfunn kan bidra til mer optimalisert behandling av hjernekreft.
Tannlegestudentene fikk øve seg på "vanskelige pasienter".