Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Novemberutgaven inneholder informasjon om NFR søknaden, disputaser frem mot jul og nye publikasjoner.
På Institutt for biomedisin har elever ved Bergen Katedralskole nylig fått prøve seg som labassistenter. Flytende nitrogen var det mest action i.
Magne Bråtveit ble utnevnt til årets yrkeshygieniker 2010 på årskonferansen til Norsk Yrkeshygienisk Forening!
I samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek inviterer vi til fire offentlige møter denne våren. Sentrale temaer er menneskelig erkjennelse, og hvilken rolle bøker, andre tekster og samtaler kan spille for utvikling av klokskap, i yrkesutøvelse og i møte med motgang og sykdom.
Personer i tannhelsetjenesten har blitt eksponert for kvikksølv gjennom arbeid med amalgam. Dette kan ha ført til klinisk sykdom hos enkelte som har hatt høy eksponering for kvikksølv og/eller er særlig følsomme for kvikksølv.
Nasjonale kostråd og motedietter på Ernæringskonferansen
Forskningsdagen samlet i alt vel 70 deltakere fra 5 ulike institutt ved fakultetet og inneholdt flere interessante innlegg, samt presentasjon av vel 30 postere i området utenfor auditoriene i BBB.
Marte Haave, stipendiat ved Nasjonalt Institutt for Ernæring og Sjømatforskning og Institutt for Biologi ved UiB
Proteinanalyse ved Proteomics Unit (PROBE) ved Institutt for biomedisin sentral i bergensforskeres jakt på løsning av MS-gåten.
Den norske ambassaden i Washington DC arrangerte Transatlantic Science Week 18.-21. oktober. Fakultetsledelsen ved MOF var for første gang representert på konferansen, som har som formål å fremme og videreutvikle samarbeid innen innovasjon, vitenskap og høyere utdanning mellom USA, Canada og Norge.