Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Desemberutgaven innholder informasjon om disputasene som har vært ved IKO i november og desember, og om TAKO seminaret.
Selv om Norge og USA øker støtten til globale helsetiltak, vil behovet for global helseassistanse alltid være større enn bidragene fra giverlandene. Sammen med et ledende amerikansk miljø, skal forskere fra Bergen undersøke mekanismer som kan bidra til gode og rettferdige prioriteringer.
Syrdahl-bildet "Postens formidlere" avduket i BBB.
Jebsenfondet har, etter å ha mottatt i alt 17 søknader fra hele Norge, bevilget midler til fire forskningssentre i Norge.
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen gir 16 millioner kroner til å etablere et senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser. Forskerne får midlene for å finne ny viten om ADHD.