Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Førsteamanuensis Helene M. Tvinnereim og professor Kamal Mustafa ble tildelt kr 300 000 kroner hver for sine prosjekter fra FRIFORSK midlene for 2011. FRIFORSK er UiB støtte til frie forskerinitierte prosjekter som har fått meget god ekstern vurdering i Forskningsrådet, men som ikke har fått tildelt midler.
Tidligere masterstudent Kristine Vegstein vant den nyopprettede «Studentprisen» på 10.000 kroner på manuellterapeutenes seminar på Lillehammer med en masteroppgave som hun skrev i forbindelse med studium i manuellterapi ved Universitetet i Bergen.
Fysiske tester av spinal mobilitet og aktivitetstester som utfordrer fleksibilitet i kroppen fanger i størst grad opp selvrapportert funksjonsendring hos ryggpasienter. Ny publikasjon av Strand LI, Anderson B, Lygren H, Skouen JS, Ostelo R. Magnussen LH
Forskarskulen inviterer til nettverksmøte 29. mars i auditorium 4 på BBB.
1.april disputerer Maren Agdal med en avhandling med tema odontofobi, og instituttet har fått en utvekslingsavtale med Charles University i Praha, Tsjekkia.
Etter at en rekke gode kommersialiseringsideer fra fremragende forskere ble meldt inn, har juryen kåret professor James Lorens, Institutt for biomedisin, til vinner.
Når vi gjør en rutinefeil, forsøker hjernen automatisk å korrigere.