Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

I Uganda får de fleste barn alle vaksiner i landets vaksineprogram, likevel er de ikke godt nok beskyttet mot infeksjonssykdommer. En ny studie viser at det er behov for større fokus på tidspunktet vaksinene gis, ikke bare at de blir gitt.
Organisasjonsutvikling, konferanser og disputas er noe av innholdet i mai utgaven av tannløst og fast.
I motsetning til hva man tidligere har trodd, er stress ikke forbundet med økt sannsynlighet for å utvikle den nevrologiske sykdommen multippel sklerose (MS).
Linda Stuhr og medarbeidere har vist at økt oksygentilgang til kreftsvulster hemmer både vekst og kardannelse (angiogenesen).
Som første helseføretak i landet har Haukeland universitetssjukehus fått farmasøyt stasjonert ved nær alle avdelingar der det blir handtert og brukt legemiddel. Det betyr auka tryggleik for både pasientar og tilsette.
Prosjektet med fokus på klinisk odontologisk forskning fikk tildelt midler fra NFR sitt program for Klinisk forskning
Et av de evige spørsmålene blant masterstudenter er ”hva blir jeg etter studiet?” På medisinsk biologi sin alumnusdag kom tidligere masterstudenter tilbake for å fortelle om sitt møte med arbeidslivet.