Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Kjell H. Halvorsens doktoravhandling om kvaliteten på legemiddelforskriving til eldre pasientar vekkjer interesse i fleire medier.
De fleste masterstudenter er i en fase der framtidig karriere og jobbmuligheter står sterkt i fokus. Mulighetene er mange, men hvor skal man begynne? Hvem har relevante stillinger, og hvilke kvalifikasjoner er verdifulle for potensielle arbeidsgivere? Fagutvalget for medisinsk biologi arrangerte karrieredag på BB-bygget for å finne svar på nettopp disse spørsmålene.
Vi er stolte av farmasøyt og kollega Kjell H. Halvorsen, som fredag 16. mars disputerte for doktorgraden, med avhandlinga "Drug prescribing quality for older patients. Explicit indicators and multidisciplinary medication reviews".
- Dyktige leger har en interesse for mennesker som ikke er ulik antropologens, sier Kristian Heggenhougen i et intervju i Legeforeningens tidsskrift.
Siden starten i 1912 har rundt 70 000 mennesker blitt obdusert på Gades institutt. Når 100-åringen skal feires står mer enn død og fordervelse i fokus.
Den 2 mars 2012 kom den endelige tilbakemeldingen om at Dyreavdelingen blir akkreditert av AAALAC international.
Helsearbeidere i konfliktområder gjør en formidabel innsats på det medisinske feltet, men også med voldsforebygging og fredsskapende arbeid. Nå lanseres sju nettbaserte gratiskurs for de som ønsker å lære mer om medisinsk fredsarbeid.
Kjersti Bakken var ein sjølvsagt kandidat til å motta Generica-prisen 2011. Med si lange erfaring frå og store engasjement for farmasi-feltet, har ho vore og er framleis ein ressurs for både kollegaer og studentar ved farmasiutdanninga i Bergen.
Korleis skal ein handtere eldrebølga? Bør fleire gamle få lov å dø i sin eigen heim? Store spørsmål vart stilt då Helse- og omsorgskomiteen møtte leiinga ved Det Medisinsk-odontolgiske fakultet og Verdighetssenteret.