Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Søtnosfaktoren steig mange hakk, då hundrevis av småtroll og kosedyra deira inntok BB-bygget i dag.
Forskningsgruppen i fysioterapi gratulerer!
Myteknekking, proteinjakt og rusbyen Bergen. Forskarar frå Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) er som vanleg aktive på Forskingsdagane. Her er guiden til opplevingane!
Vedtaket blei gjort av Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 9. mai 2012. Senter for farmasi har dermed fått sin første professor med farmasøyt-bakgrunn! Les meir om mannen bak tittelen her.
I løpet av høsten 2012 vil TVEPS bli festet som eget senter ved Institutt for samfunnsmedisinske fag og Det medisinsk- odontologiske fakultet ved UiB. Senteret er et konsortium mellom UiB og Høgskolen i Bergen, og Bergen og Fjell kommune er viktige samarbeidspartere.
Han er nett fylt 70 år, professor Jan Erik Varhaug ved Institutt for kirurgiske fag. Jubilanten er ein stor inspirasjon for mange, og superlativa haglar. Sjølv tek hovudpersonen det heile med stoisk ro, og ser fram til meir kammermusikk på heimebane.