Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Alle er velkomne til åpningsseminar for Senter for alders- og sykehjemsmedisin i Egget på Studentsenteret kl. 13.00.
Forskerskolen i klinisk medisin inviterer til ny nettverkslunsj for alle forskningsinteresserte!
Ved å studere svulsters oppvekstmiljø vil SFF-kandidaten Centre for Cancer Biomarkers plukke ut og stanse de farlige psykopatcellene.
Denne uken arrangeres kurset Indoor air quality, health, comfort and productivity - the use of energy in buildings and building dampness (6208) i Bergen
Er du forsker med tilknytning til ett av de tre kliniske instituttene, Institutt for indremedisin, Institutt for kirurgiske fag og Institutt for klinisk medisin, eller Gades institutt? Forskerskolen i klinisk medisin inviterer deg til å vise frem dine forskningspresentasjoner som er holdt eller skal holdes på kongresser og møter i 2012. Både muntlige presentasjoner og postere er velkommen!
Det er langt mellom riddarane no om dagen. Men Trond Markestad får snart bevis på at han er ein, og til og med ein førsteklasses.
Hvordan oppstår diagnoser, hvorfor er det nødvendig med å diagnostisere og hvilke begrensninger har psykiatrisk diagnostikk?
I denne kvalitative studien ble 263 bilmekanikere intervjuet om hva som er avgjørende for om de blir hjemme eller går på jobb når de føler seg syke
Forskarane på Senter for Internasjonal helse er ikkje som andre forskarar. Dei jobbar like bra frå eit flysete som frå kontorstolen.
Dei fem «nye» institutta i Framtidas fakultet har fått leiarane sine på plass. Her kan du lese kven dei er.
Hans-Peter Marti har akseptert stillingen som leder for Nyreforskningsgruppen ved Institutt for Indremedisin.
7. november samlast ph.d.-rettleiarar på MOF for erfaringsutveksling og fagleg påfyll.
Det får du svar på 25. oktober, då inviterer Hjartefondet ved Universitetet i Bergen til ope møte.
I en ny publikasjon basert på masteroppgaver i manuellterapi var hensikten å sammenligne den prediktive egenskapen til Ørebro-skjemaet og klinikerens prognostiske vurdering av pasientens smerte- og funksjonsplager etter åtte uker manuellterapi.
Fredag samlast folk til allmøte om omorganiseringa. Spente tilhøyrarar fekk svar på mangt og mykje.