Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Professor Jan Sture Skouen jubilerer!
No får du høve til å delta på den internasjonale utdanningskonferansen AMEE utan å forlate campus.
Ei oppskrift på vellukka forskarrekruttering.
Professor Yenan Bryceson har fått den prestisjefylte Jahreprisen for yngre forskarar.
1. september er frist for å søke om utveksling våren 2014 i suppleringsopptaket.
Onsdag 21. august vil NFR presentere SFI-utlysningen. Helse Bergen og MOF svarer på spørsmål. Vel møtt!
Datoer for høstens nettverksmøter er: 1.oktober, 19. november og 10. desember. Mer informasjon vil bli sendt ut i forkant av møtene. Vel møtt!
Vi søker friske overvektige voksne (BMI over 28) fra Bergens-området som kan være med i en studie på helseeffekter av torskeproteiner.
Professor Ole Frithjof Norheim skal lede dette nye utvalget. Regjeringen oppnevnte rett før sommeren et nytt prioriteringsutvalg som skal vurdere hvordan vi best møter dagens prioriteringsutfordringer i helsesektoren.
Velkommen til nye og gamle studenter ved Institutt for klinisk odontologi.