Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Bettina Husebø fra SEFAS er førsteforfatter på artikkelen “Efficacy of pain treatment on mood syndrome in patients with dementia: a randomized clinical trial”. En av medforfatterne er PhD kandidat Reidun Sandvik fra SEFAS.
Postdoctor Shaza BM Idris fra institutt for klinisk odontologi skal reise til Würzburg Universitetet i Tyskland for å forske på muligheten for å bruke stamceller fra fettvev til dannelse av bein. Spørsmålet er om stamceller lokalisert i fettvev kan være et like godt alternativ som stamceller fra beinmarg.
Valg av medlem og varamedlemmer til fakultetsstyret for perioden 1.8.2014 – 31.07.2015; representanter for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling (gruppe B).
I disse dager starter SEFAS opp med undervising av personale på sykehjem i forbindelse med oppstart av nye forskningsprosjekter.
Ny publiseringsløsning er kommet, og nettsidene har fått nytt utseende.
Joining nano-medical researchers in Bergen
The weather and the beautiful surroundings set a perfect frame to the gathering. National and international professionals gave exciting and future oriented talks.
Nine delegates from UiB participated in the 2014 annual WUN Conference, including two from CIH.
Ni personer fra UiB har deltatt i den årlige Worldwide Universities Network (WUN) -konferansen, bl.a. to fra SIH.
GLOBVAC har fått ei tildeling på 265 millionar frå Forskingsrådet. Sju av forskingsprosjekta tilhøyrer Senter for internasjonal helse (SIH) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Midla vil medverke til å gje fattige menneske betre helse.
Personer med lavgradig betennelse (inflammasjon) kan ha økt forekomst av beinskjørhet.