Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

5 of CCBIO's Principal Investigators received recently 9 million NOK in total from the Norwegian Cancer Society.
5 av CCBIOs forskergruppeledere mottok nylig tilsammen 9 millioner i støtte fra Kreftforeningen.
Forskningsprogrammet TRANSCAN (European Research Area Network on Translational Cancer Research) har nettopp offentliggjort sine tildelinger.
Det 16. i rekken av møtet «World congress of psychiatry» ble holdt i Madrid tidligere i høst. Forskere fra KGJN var tilstede og presenterte resultater fra det største genetiske studiet av ADHD som så langt har blitt utført.
Forsker Erlend Sunde i forskergruppen for arbeids- og miljømedisin er intervjuet i Dagens Medisin 29.10.2014 om hørselstap blant personell ombord på marinefartøy.
Kreftforeininga deler ut over 30 millionar kroner til kreftforsking ved UiB. Ein stor del av midla går til forskingsprosjekt ved fakultetet.
Kvifor formidle forskinga di? Kva mekanismar finn ein i media? Dette er berre nokre av tema som ni yngre forskarar har fått innsikt i på formidlingskurs i regi av fakultetet.
Professor i galenisk farmasi Emmet Mc Cormack skriver i Aftenposten Viten om nye behandlingmetoder for kreft.
I regi av Norsk Farmasøytisk Selskap går Farmasidagane 2014 av stabelen 6.-7. november i Oslo.
To nye år for forskning på ADHD og andre psykiske lidelser
You are hereby invited to present your work to fellow researchers and the general audience!
K1's Anne Berit Guttormsen and Brit Sjøbø from Haukeland University Hospital, published together with Nordic colleagues an article in the leading medical journal The New England Journal of Medicine which shows that blood transfusions can be halved in patients with sepsis.
Anne Berit Guttormsen frå K1 og Brit Sjøbø fra Haukeland Universitetssjukehus har saman med nordiske kollegaer publisert ein artikkel i det førande legevitskapelege tidsskriftet The New England Journal of Medicine som visar at blodtransfusjonar kan halverast hos pasientar med blodforgiftning.
Den anerkjente kreftforskeren og "vitenskapskjendisen" Zena Werb besøkte Bergen denne uken etter invitasjon fra Marion og Donald Gullberg, og foreleste på det kombinerte BBB & CCBIO-seminaret 2. oktober 2014.
Protokollet til VIRTUES studien har blitt publisert i BMC Neurology: Virtual reality training for upper extremity in subacute stroke (VIRTUES): study protocol for a randomized controlled multicenter trial.