Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Med EU-midler skal Rebecca Cox og Influensasenteret i Bergen utvikle en internasjonal målestandard for influensavaksiner.
I en artikkel i dagens Aftenposten omtales ganghastighet og hvordan hvor fort vi går er en mektig indikator på vitaliteten til denne personen
Forsker ved Senter for internasjonal helse, Ingunn M. S. Engebretsen snakker om sitt brennende engasjement for global helseforskning.
Ledelsen og flere forskere fra UiB deltar på årskonferansen i Worldwide Universities Network i april. Dag Rune Olsen vil at flere UiB-forskere skal bli oppmerksomme på mulighetene nettverket tilbyr.
Den 7. internasjonale EU-kongressen om smerte og demens arrangeres denne uken i Bergen. Målet er å dele kunnskap, øke oppmerksomheten og finne løsninger på utfordringer knyttet til smerte og demens. Vertskap er UiBs Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Senter for alders- og sykehjemsmedisin.
Universitetet i Bergen har høgast suksessrate i Noreg i den tøffe konkurransen om støtte frå Horisont 2020, det største forskingsprogrammet i verda.
Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag - medlemmer av fakultetsstyret - gruppe B. Det skal velges 1 medlem (og 3 vara) til fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling).I gruppe B inngår bl.a. stipendiater, postdoktorer og forskere. Valget er hjemlet i universitetets valgreglement.
Søk om bidrag og stipend til skogforskning og arbeidsmedisin hos Borregaard Forskningsfond
Fristen for å komme med forslag til valg av medlem og varamedlemmer midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstililnger (gruppe B) til universitetsstyret for perioden 1.8.2015 – 31.7.2016, er utvidet til tirsdag 14. april 2015 kl.15.45.
MS rammer unge, friske mennesker av ukjent årsak. Behandlingen vi har i dag kan bare bremse utviklingen.