Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

En ny studie fra IGS viser at blant overlevere etter kreft i ung alder (<19 år) er det totalt sett en lavere andel som fullfører utdanning sammenlignet med den kreftfrie befolkningen.
Professor Rolf Bjerkvig ved Institutt for biomedisin er tildelt Kong Olav Vs kreftforskningspris for 2015.
Professor Rolf Bjerkvig ved Universitetet i Bergen (UiB) er tildelt Kong Olav Vs kreftforskingspris 2015.
Den 3. samlingen til den nasjonale forskerskolen i farmasi ble avholdt på Soria Moria i Oslo i slutten av april 2015. Gode innlegg fra både eksterne fordragsholdere og egne ph.d.-stipendiater bidrog til en vellykket samling.
I forbindelse med den internasjonale ME-dagen 12. mai bevilger Kavlifondet nær fem millioner kroner til forskere ved Haukeland universitetssjukehus, Oslo universitetssykehus og Universitetene i Oslo og Bergen.
Førsteamanuensis Stefán Hjörleifsson og universitetslektor Kjersti Lea er nylig blitt tildelt skrivestipend fra Fagbokforlaget.
Forskarar ved Universitetet i Bergen (UiB) har for fyrste gong skildra strukturen og stabiliteten i eit protein som er involvert i ei rekkje sjukdomar knytt til kognitiv svikt, inkludert Alzheimer, avhengigheit og nevropsykiatriske lidingar.
Studentavisen i Bergen har gjestet en praksisgruppe på Ulset sykehjem.
Marianna Cortese (bilde) og medarbeidere har nylig publisert en studie om vitamin D som risikofaktor for multippel sklerose (MS) i tidsskriftet Multiple Sclerosis Journal. Målet med studien var å undersøke hvorvidt det finnes en sårbar periode hvor lave vitamin D nivå er særlig viktig for senere sykdomsrisiko. Studien brukte de norske dataene fra en stor kasus-kontrollstudie (EnvIMS), som hadde... Les mer
Helse- og omsorgsministeren fikk presentert et lovende forskningsprosjekt da han gjestet SEFAS.
Det begynner å bli klart at det aldri vil bli funnet én enkelt mirakelkur mot kreft.