Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Cecilie Gudveig Gjerde fra Universitetet i Bergen vant den nasjonale finalen i Forsker grand prix i Trondheim.
Vi ønsker Magdalena velkommen som ny masterstudent på KG Jebsen senter for Diabetesforskning. Magdalena begynte på sin masteroppgave i juni. Lise Bjørkhaug Gundersen er veileder.
Ny artikkel i det norske legetidsskriftet som omtaler ryggplager, sykefravær og uføretrygd. Hva finnes av dokumentert kunnskap angående tiltak som kan redusere sykefraværet.
Doktogradsstipendidat Cecilie Gjerde ved Institutt for klinisk odontologi vant i delfinalen i Forsker Grand Prix 2015 med sin forskning på mulighetene for å dyrke frem nytt bein i munnhulen.
Begeistra born og vaksne stod tett i tett då forskarar ved Center for Cancer Biomarkers (CCBIO) framførte skodespelet om kreftcella Fråtse-Frida på Forskingstorget.
Dr. Elisabeth Wik og ph.d.-kandidat Heidi Grønseth, begge fra K1, fikk hver sin pris på ESP-kongressen.
Rundt 5 prosent av antistoff-negative barn med diabetes type 1 kan ha monogen diabetes, som skyldes sjeldne genvarianter.
En studie som utgår fra Kristian Gerhard Jebsen Senter for MS-forskning og PROBE ved Institutt for Biomedisin er publisert i det internasjonale tidsskriftet PROTEOMICS.
Marie H. Solheim har gjort nye funn om en genmutasjon som eksisterer i en norsk familie med diabetes. Det er en del fellestrekk med diabetes type 2 hos denne familien. Funnet av denne mutasjonen kan derfor bli nyttig i diabetes2-forskningen.
Forskere fra K1, K2 og HUS har deltatt i en internasjonal studie publisert i Nature Medicine der de med avansert genteknologi har utviklet nye metoder for å identifisere «verstingene» blant kreftcellene.
Hans Majestet Kongen har utnevnt professor emeritus Karen Blaauw Helle til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.
En av tre norske kvinner dør av hjertesvikt, men interessen for det kvinnelige hjertet har vært skammelig lav, mener Eva Gerdts, medforfatter av den aktuelle boken «Kvinnehjerter».
Vaksiner redder utallige liv hvert år. I fattige utviklingsland trygler foreldre om å få vaksiner til barna sine, mens det i rike industriland finnes interessegrupper og enkeltpersoner som motarbeider all vaksinasjon.
Fredag 4. september var det duka for vitnemålsseremoni for å feire dei som har oppnådd mastergrad i klinisk- og human ernæring våren 2015.
Forskningsgruppen Klinisk odontologisk forskning ved Institutt for klinisk odontologi er vertskap for den 7th International Conference Methodological Issues in Oral Health Research. Konferansen arrangeres i Bergen 11-13 mai 2016.
Celles fra hud skal brukes til å dyrke frem stamceller som kan produsere insulin. For første gang foregår slik forskning i Norge.
Nasjonalt Nettverk for Livskvalitetsforskning møtes denne uken på IGS for diskutere pågående og kommende prosjekter.

Sider