Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Ny artikkel i det norske legetidsskriftet som omtaler ryggplager, sykefravær og uføretrygd. Hva finnes av dokumentert kunnskap angående tiltak som kan redusere sykefraværet.
Doktogradsstipendidat Cecilie Gjerde ved Institutt for klinisk odontologi vant i delfinalen i Forsker Grand Prix 2015 med sin forskning på mulighetene for å dyrke frem nytt bein i munnhulen.
Begeistra born og vaksne stod tett i tett då forskarar ved Center for Cancer Biomarkers (CCBIO) framførte skodespelet om kreftcella Fråtse-Frida på Forskingstorget.
Dr. Elisabeth Wik og ph.d.-kandidat Heidi Grønseth, begge fra K1, fikk hver sin pris på ESP-kongressen.
En studie som utgår fra Kristian Gerhard Jebsen Senter for MS-forskning og PROBE ved Institutt for Biomedisin er publisert i det internasjonale tidsskriftet PROTEOMICS.
Forskere fra K1, K2 og HUS har deltatt i en internasjonal studie publisert i Nature Medicine der de med avansert genteknologi har utviklet nye metoder for å identifisere «verstingene» blant kreftcellene.
Hans Majestet Kongen har utnevnt professor emeritus Karen Blaauw Helle til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.
Vaksiner redder utallige liv hvert år. I fattige utviklingsland trygler foreldre om å få vaksiner til barna sine, mens det i rike industriland finnes interessegrupper og enkeltpersoner som motarbeider all vaksinasjon.
Fredag 4. september var det duka for vitnemålsseremoni for å feire dei som har oppnådd mastergrad i klinisk- og human ernæring våren 2015.
Forskningsgruppen Klinisk odontologisk forskning ved Institutt for klinisk odontologi er vertskap for den 7th International Conference Methodological Issues in Oral Health Research. Konferansen arrangeres i Bergen 11-13 mai 2016.
Nasjonalt Nettverk for Livskvalitetsforskning møtes denne uken på IGS for diskutere pågående og kommende prosjekter.
Forskingsgrupper ved Universitetet i Bergen har sammen med forskere fra University of Zurich bidratt til å øke forståelsen av en sjelden, men alvorlig hjernesykdom.