Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Fem forskarar frå UiB mottek over 100 millioner kroner frå Bergens forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen. Målet er å legge til rette for forsking i verdsklasse.
- Som molekylærbiolog er det veldig hyggelig å få en pris fra et klinisk miljø, sier Stian Knappskog. Forskeren fikk Ung Forsker-prisen på Onkologisk forum 18. november.
Overlevere av kreft i ung alder hadde dobbelt så høy risiko for å ta sitt eget liv.
En ny norsk studie kan gi svar på hva som gjør at noen personer rammes av Parkinson, mens andre ikke gjør det.
Cornelia Schuster disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 22.11.2016 med avhandlingen "Investigation of predictive markers in patients with metastatic melanoma treated with bevacizumab".
- Funnene våre forsterker forståelsen av hjernens aldring og Parkinsonsykdom og kan gi en nøkkel til behandling av sykdommen, sier doktor Tzoulis ved UiB.
Fredag 18. november var IKO sin administrasjonen på besøk hos kollegaer ved UiO.
Våre forskere er involvert i flere prosjekter i Nepal og India som ser på biologiske risikofaktorer hos barn, og betydningen av disse for senere utvikling.
Ingen kan beskytte seg mot å bli syk, men vi kan beskytte dem som er syke mot å bli fratatt sin verdighet. En ny bok viser oss hvordan syke kan møtes med omsorg som bevarer verdigheten.
UiB-professor Kamal Mustafa ledet forskergruppe som vant Idèkonkurransen 2016.
Researchers K1, K2 and Helse-Bergen are hereby invited to present their work to fellow researchers and the general audience.
SEFAS har nå startet Journal Club hvor vi legger frem og diskuterer aktuelle artikler innen alders- og sykehjemsmedisin.
Resultatene fra studien tyder på at pasienter med uttalt parese i en arm etter hjerneslag er mer aktive når de trener med virtual reality enn hvis de trener konvensjonelt
Torsdag 10. november var det andre gangs gjennomføring av pilotprosjektet med OSCE-eksamen på det splitter nye ferdighetssenteret i BB-bygget.
– Målet med forskerskolen er å øke nettverksaktiviteten mellom stipendiatene, og dermed senke terskelen for å besøke hverandre og samarbeide, sier styreleder Thorkild Tylleskär. -Gjennom dette tror vi at vi kan legge til rette for bedre forskning.
Under Den norske tannlegeforenings landsmøte ble Tidendeprisen for beste kasuspresentasjon i perioden 2014 - 2016 utdelt.
Vi er veldig stolte! Vi gratulerer Tine Birkeland Sivertsen med Den Norske tannlegeforenings pris for undervisning og forskning for 2016.
Det vil være mest i tråd med Norges forpliktelser etter tobakkskonvensjonen at røykesluttmedisiner gis på blå resept til syke røykere.

Sider