Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

En ny norsk studie kan gi svar på hva som gjør at noen personer rammes av Parkinson, mens andre ikke gjør det.
Cornelia Schuster disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 22.11.2016 med avhandlingen "Investigation of predictive markers in patients with metastatic melanoma treated with bevacizumab".
Fredag 18. november var IKO sin administrasjonen på besøk hos kollegaer ved UiO.
Våre forskere er involvert i flere prosjekter i Nepal og India som ser på biologiske risikofaktorer hos barn, og betydningen av disse for senere utvikling.
Researchers K1, K2 and Helse-Bergen are hereby invited to present their work to fellow researchers and the general audience.
SEFAS har nå startet Journal Club hvor vi legger frem og diskuterer aktuelle artikler innen alders- og sykehjemsmedisin.
Resultatene fra studien tyder på at pasienter med uttalt parese i en arm etter hjerneslag er mer aktive når de trener med virtual reality enn hvis de trener konvensjonelt
– Målet med forskerskolen er å øke nettverksaktiviteten mellom stipendiatene, og dermed senke terskelen for å besøke hverandre og samarbeide, sier styreleder Thorkild Tylleskär. -Gjennom dette tror vi at vi kan legge til rette for bedre forskning.
Under Den norske tannlegeforenings landsmøte ble Tidendeprisen for beste kasuspresentasjon i perioden 2014 - 2016 utdelt.
Vi er veldig stolte! Vi gratulerer Tine Birkeland Sivertsen med Den Norske tannlegeforenings pris for undervisning og forskning for 2016.
I et intervju med NRK forteller leder for SEFAS, førsteamanuensis Bettina Husebø at "flere eldre bør få dø hjemme dersom de ønsker det".
Lavina Ahmed disputerte onsdag 2. november 2016 for ph.d. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Axl as a Biomarker in Breast and Lung Cancer».
Gøril Knutsvik disputerte mandag 31. oktober 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Biomarkers in breast cancer, with special focus on tumor cell proliferation.”