Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

For Ingvild Fleten Sortland var det viktig at valg av mastergrad ga de jobbmulighetene hun ønsket seg.
Kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning og fått fortidligfødte barn har økt risiko for å rammes av akutt koronar hjertesykdom. Studien baserer seg på informasjon om mer enn 500 000 norske kvinner som fødte mellom 1980 og 2002, og på 1275 sykehusinnleggelser eller dødsfall som følge av akutt hjerteinfarkt i perioden mellom 1994 og 2009.
Hjerteinfarktpasienter som utvikler hjertesvikt innen ett år etter at de skrives ut fra sykehus ut har seks ganger høyere risiko for å dø i løpet av året enn infarktpasienter som ikke får hjertesvikt. Risikoen for å dø som følge av hjerte- og karsykdom er nesten åttedoblet.
Sverre Grødem visste allerede fra han var ferdig på videregående, og skulle stake ut kursen for fremtiden, at han ønsker seg en karriere innen forskning.
Likevel er det lav status å forske på ryggsmerter, ifølge forsker. Det kan føre til mange og lange sykmeldinger og i noen tilfeller uføretrygd.
På to år har tallet på utvekslingsstudenter på odontologi økt fra 0 til 9. Bak tallene ligger en satsning som gir studentene en opplevelse for livet.
Forskar Miriam Hartveit leier intervensjonsstudien som skal betra samarbeidet mellom primær- og spesialisthelsetenesta.
Taran Grønvik fikk tidlig erfaring med forskning og feltarbeid på forskerlinjen ved Det medisinske fakultet.
Delta på Farmasidagene!
– Kan tyde på at comorbide med demens og kreft er en sårbar gruppe som man bør være særlig oppmerksom på med hensyn til behandling, sier stipendiat Kjersti Blytt
Vi trenger flere farmasøyter. Hvorfor får vi da ikke flere studieplasser, spør tre farmasistudenter ved UiB i dette leserinnlegget i BT.
Hun kaller seg selv en debattglad gynekolog og ble i 2016 kåret til årets debattant i BT. For Agnethe Lund var det terapi å skrive da følelsen av å bli fremstilt feilaktig kokte i henne. Hennes råd til andre alumner er derfor å kaste seg ut i det hvis man brenner inne med et budskap.
Bærum har så god erfaring med KOSMOS at det innføres på alle 14 sykehjem i kommunen.
Sykehjemspasienter med demens og kreft lider mer enn andre kreftpasienter.
Inntak av vitamin D utover det daglige behovet fører ikke til at eldre blir sterkere og mer bevegelige, viser forskning fra Klinisk institutt 1.
I en ny artikkel skrevet av Kristine Heitmann og Lone Holst, masterstudent i farmasi Anja Solheimsnes og samarbeidspartnere fra UiO og RELIS, avdekkes det at over en fjerdedel av kvinnene med alvorlig svangerskapskvalme vurderte å avslutte svangerskapet.
Edvin Schei, allmennlege og professor. Underviser i kommunikasjon ved UiB.
Bare 30 prosent er aktive nok. Vi beveger oss for lite, og overvekt i befolkningen øker. Ekspertene er uenige om hvilke kostholdsråd som gir best effekt.

Sider